Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Norsk start-up satser globalt med “eBay“ for oljeindustrien

Per Kåre Liland, gründer og daglig leder i SurplusHub.
therese.karlsrud.haugen
therese@ehandel.com

Utstyr til flere hundre millioner kroner er allerede registrert.

ANNONSE

Etter 30 år i oljeindustrien kom Per Kåre Liland opp med en idé som skal løse håndtering av overskuddsmaterialer for bransjen gjennom det han kaller "oljeindustriens eBay". Siden 2015 har han jobbet med å utvikle en markedsplass for olje-, gass og shippingbransjen - SurplusHub.com.

Vi har gått live med første versjon av SurplusHub.com. Vi har utviklet en avansert, automatisert og brukervennlig løsning som har blitt meget godt mottatt i markedet både her i Norge, USA, Midt Østen og Asia - som er de markedene det er fokusert mest på frem til nå, sier Liland, til Ehandel. 

Liland forteller at det har blitt en annen holdning til gjenbruk av utstyr i bransjen de siste årene. Med SurplusHub.com er målet å både redusere miljøbelastningen samt hjelpe brukerne til å spare tid, penger og ressurser. 

Det finnes mange eksempler på at utstyr som blir definert som overskuddsmateriell i Norge kan brukes andre steder i verden, og motsatt - også i andre bransjer enn olje, gass og shipping industrien. Potensialet for en slik type portal er veldig stort, og i mange tilfeller er utstyret nedskrevet i selskapenes regnskap - og salgsinntektene går dermed rett på bunnlinjen. I tillegg får kjøper det produktet han trenger til en lavere kostnad, og med kort leveringstid - på toppen av dette kommer miljøgevinsten.

SurplusHub har i tillegg til verdens største oljeserviceselskap, signert pilotavtaler med kunder som Kværner, Weatherford, AF Offshore, Ocean Installer, SeaBird Exploration, COSL Drilling, Altus Intervention, PSW Group med flere. De siste ukene har de også landet avtaler med kunder som på konsernbasis har en omsetning på inntil 9 milliarder kroner. 

"Meget positiv tilbakemelding"

Plattformen bygger på en abonnementsløsning hvor brukeren må registrere seg. Gjennom dette abonnementet får kunden full tilgang til hele systemet samt systemets tredjepartstjenester som blant annet logistikktjenester fra Kuehne & Nagel AS og inspeksjons- og oppfølgingstjenester fra DNV GL. 

Dermed kan kjøpere av utstyr på portalen bruke SurplusHub's tredjepartstjenester til å arrangere transport av kjøpt utstyr, eller bestille inspektører som sendes ut for å undersøke utstyret før levering, da det ofte er snakk om store avstander mellom kjøper og selger samt svært dyre produkter.

Samtidig er det utviklet en intern løsning i portalen, der store globale selskaper kan bruke denne løsningen til håndtering av overskuddsmateriell på tvers av landegrenser og lokasjoner - og med selskapets "one click solution" legge utstyr som ikke brukes internt for salg på SurplusHub.

Våre kunder jobber nå med registrering av overskuddsmateriell i portalen, og transaksjonene som er gjennomført frem til nå viser at løsningen fungerer meget bra. Tilbakemelding fra portalens brukere, både kjøpere og selgere, er meget positiv.

Flere hundre millioner

Liland meddeler at det er påløpt rundt 7 millioner kroner i prosjektet, som han har finansiert mesteparten av selv. Innovasjon Norge og Skattefunn står for 1,2 millioner kroner. 

Selskapets hovedinntektskilder kommer fra abonnementsmodellen og en avtalt prosentandel av salgssummen.

Per dags dato ligger det utstyr på portalen til en verdi av langt over 500 MNOK og dette vil øke kraftig de nærmeste månedene. Omsetningen vår kommer primært fra kommisjon og vi budsjetterer med en omsetning på 20 MNOK neste år, og 50 MNOK i 2023 med svært gode resultater.

Skal hente kapital

Foreløpig er Liland eneste fulltidsansatte i selskapet, men planen er nå å hente ekstern kapital i markedet for å bygge opp en salgsorganisasjon i både Norge og utlandet.

Denne kapitalen vil i all hovedsak bli benyttet til å bygge selskapets organisasjon, samt dekke markedsføringsaktiviteter som messer, konferanser osv. Kapitalinnhentingen er avgjørende for at vi skal kunne materialisere markedspotensialet fullt ut, og rulle ut konseptet globalt.

Til tross for at prosjektet merket effekten av coronautbruddet, skal selskapet ha signert flere store kunder den siste tiden, og opplever nå stor økning av salgstransaksjoner på plattformen. 

Selv i ferietider har vi god aktivitet så nå ser vi frem til å kjøre på for fullt og rulle ut "oljeindustriens eBay" i det globale markedet!

Del artikkel: