Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Norsk startup i samarbeid med Jernia – ”understreker viktigheten av å leie fremfor å eie”

Trenger man egentlig å eie sin egen drill?
Foto: Jernia.no
Linn Adine Andersen
linnadine@netthandel.no

Sammen med NMBU ble resultatet klart.

ANNONSE

Er leie av verktøy mer klimavennlig enn å eie verktøy? Dette har Jernia, Sharefox og studenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) undersøkt. Resultatet er klart: ved å leie ut produkter fremfor å selge produkter kan man oppnå store reduksjoner i utslipp.

Livssyklusanalyser er viktige for å illustrere hvordan også forbruksendringer kan påvirke ressursbruken i samfunnet. Studentene har gjort en imponerende jobb som viser at miljøfordelene ved et leiesystem kan være betydelige, sier Åsgeir Helland, daglig leder i Sharefox, i en pressemelding.

Startupen Sharefox tilbyr e-handelsløsninger for utleiebaserte tjenester. Selskapet har satt opp over 80 ulike utleiekonsepter i Norge, og i tillegg til Jernia finner vi blant annet DNT, Felleskjøpet og Anton Sport på deres kundeliste.

LES OGSÅ: Utleie kan være miljøfelle for moteselskaper

Ønsker å skape en sirkulær økonomi

Jernia uttaler selv at de ønsker å være et selskap som går i bresjen for bærekraftige modeller i handelssektoren, og sammen med Sharefox og studentene fra NMBU tar de det hele nå ett steg videre. Studentene har gjennomført livsløpsanalyser på totalt tre hobbyverktøy fra kjeden, og sett på utslipp knyttet til prosesser gjennom produktenes levetid.

Vi i Jernia ønsker å bidra best mulig til det grønne skiftet og skape en sirkulær økonomi. Det er derfor et viktig steg for oss å tenke nytt i hvordan verktøyene våre blir utnyttet, sier Andreas Hannevik, Kategoriansvarlig tjenester i Jernia, og fortsetter:

Livsløpsanalysene til studentene fra NMBU understreker tydelig det vi har jobbet med i en lengre periode nå, viktigheten av å fokusere mer på leie fremfor eie av verktøy, i et miljøperspektiv.

LES OGSÅ: IKEA lanserer ny tjeneste – skal leie ut møbler

"Vi lever på naturens skuldre"

De største utslippene som kommer frem i denne undersøkelsen er knyttet til produksjonen av verktøyene. Disse består av en stor andel plast og stål, hvilket er materialer som gir store utslipp i produksjonsfasen.

Med hovedfokus på ressursbruk, så vil et leie-system mest trolig alltid komme bedre ut enn et eie-system. Når færre produkter produseres, så avtar også behovet for å hente ut nye ressurser fra naturen. Det er positivt blant annet fordi det reduserer naturinngrep i leveområder til ville dyr, planter, sopp og insekter. Vi lever på naturens skuldre, og det gagner vår egen helse og velvære å begrense overutnyttelse av naturens ressurser, skriver studentene fra NMBU i sine undersøkelser.

Det kommer også frem i undersøkelsen at et eie-system er fordelsmessig dersom man kun ser på utslipp knyttet til transport. Dette gjelder særlig i transport mellom butikk og kunde, og avhenger selvsagt av lengde på reisevei og hva slags kjøretøy kunden benytter seg av.

Å velge kollektivtransport, elbil eller andre former for miljøvennlig transport, er positivt for både eie- og leie-system, men vil gi størst utslag i et leie-system. For urbane strøk, så vil da transport ha liten påvirkning, opplyser Sharefox.

Del artikkel: