Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

SPONSET INNHOLD

nShift Emissions Tracker hjelper detaljhandlere med å redusere utslipp og oppfylle EUs rapporteringskrav

nShift lanserer nå verktøyet Emissions Tracker for å hjelpe bedrifter med å oppfylle kravene i EUs nye bærekraftdirektiv CSRD. Direktivet trer i kraft i midten av 2024 og stiller blant annet krav til detaljhandelen om å begynne å rapportere karbondioksidutslipp fra individuelle transporter. Norske bedrifter er godt forberedt på CSRD - men nå må også detaljhandelens underleverandører forberede seg på de økte kravene som stilles til dem.

EUs direktiv om bærekraftsrapportering er obligatorisk for de som oppfyller bestemte kriterier, og forventes å påvirke rundt 50 000 selskaper som driver handel i EU.

- Vi ser at kunnskapsnivået blant svenske næringsdrivende er høyt, og de virker godt forberedt på direktivet. Hovedårsaken er at mange nordiske bedrifter har ansatt miljø- og bærekraftsansvarlige med solid kunnskap. Nå kan de også få hjelp til å rapportere utslipp fra all transport, sier Mattias Gredenhag, teknisk sjef i nShift. 

Emissions Tracker beregner karbondioksidutslippene for hver enkelt forsendelse. Det hjelper kjøpmennene med å identifisere hvordan de kan redusere utslippene og tydelig demonstrere sine klimamål og sin innsats for å oppnå netto nullutslipp. 

- Vi mener at grønnere leveranser betyr bedre vekst for bedriftene. I tillegg til å spore og håndtere utslippene deres hjelper vi kjøpmennene med å tilby bærekraftige leveringsalternativer og klimakompensasjon gjennom leveransene - og med å tydelig vise kundene hvordan de blir grønnere når de sjekker ut i kassen, sier Mattias Gredenhag.

Kunder foretrekker å handle bærekraftig

Undersøkelser viser at 81 % av kundene ønsker å handle fra merkevarer som er opptatt av bærekraft. Men hele 40 % av forbrukerne er skeptiske til merkevarenes miljøpåstander. nShift Emissions Tracker gir klare og pålitelige data som hjelper detaljhandelen med å synliggjøre sine egne miljøprestasjoner.

- I dag er det et press fra både kunder og myndigheter om å gi et klart bilde av utslippene - ikke bare på detaljhandelen, men også på leverandørene. Verktøyet gjør det enkelt å lage detaljerte og nyttige bærekraftsrapporter, og det gjør det enklere for finansdirektører og andre som jobber med årlig rapportering, sier Mattias Gredenhag. 

Fordeler for detaljhandlere og varehus

nShift Emissions Tracker er utviklet for å forenkle utslippsrapporteringsprosessen. Alle transportørdata samles i ett rapporteringsverktøy og er bygget inn i en brukervennlig mal. Beregninger genereres for hver enkelt forsendelse, noe som gir et detaljert og nøyaktig bilde av karbonutslippene - og gjør det mulig å raskt identifisere hva som kan gjøres for å redusere utslippene.

For kjøpmenn som allerede bruker nShifts løsninger for leveringsadministrasjon, gir Emissions Tracker tilgang til utslippsdata for alle historiske leveranser, slik at de kan sammenligne med tidligere måneder og år.

nShift Emissions Tracker gir enda flere fordeler:

  • Effektivitet - Enkel og rask rapportering av transportutslipp ved å klikke på en knapp - uten behov for ytterligere analyser.
  • Pålitelighet - Utslippsdata som virksomheten kan stole på, samlet på ett sted i et standardisert format.
  • Troverdighet - Du kan være trygg på at beregningene er nøyaktige og uten manuelle feil, ettersom løsningen bruker standardiserte tariffer utviklet av Network for Transport Measures (NTM).
  • Nøyaktighet - Utslippsdataene beregnes basert på CO2e (karbondioxidekvivalenter - et mer nøyaktig og omfattende mål enn CO2 alene).
  • Åpenhet - Øk kundelojaliteten og merkevarebevisstheten ved å være pålitelig og transparent når det gjelder utslipp.

nShift Emissions Tracker oppfyller internasjonalt anerkjente standarder, blant annet ISO 14083 og Global Logistics Emissions Council (GLEC) Framework.

Du finner mer informasjon om nShift Emissions Tracker på:  https://nshift.com/solutions/emissions-tracker

Del artikkel: