Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Nye coronatiltak for å bedre likviditeten til norske bedrifter

Næringsminister, Iselin Nybø.
therese.karlsrud.haugen

Innovasjon Norge justerer sine tilbud.

ANNONSE

Forrige mandag la Stortinget frem den første krisepakken til norsk næringsliv i forbindelse med coronautbruddet, hvor man ble enige om å gi ansatte full lønn i 20 dager ved permittering med støtte fra staten i 18 av disse dagene. Senere har det blitt innført andre tiltak som reduksjon av arbeidsgiveravgiften i to måneder i tillegg til at staten stiller med 100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe kriserammede bedrifter.

Nå er det bråbrems overalt samtidig, og mange har allerede problemer med å betale regningene sine. Da er det spesielt viktig å bidra til at levedyktige bedrifter kommer seg gjennom denne tøffe tiden, slik at folk fremdeles har jobber å gå til når denne krisen er over, sier næringsminister Iselin Nybø, i en pressemelding.

I en proposisjonen fra regjeringen fremkommer det at oppstartsselskaper kan falle utenfor de overnevnte garanti- og låneordninger dersom de mangler verdier som det kan tas pant i. Innovasjon Norge skal ha spilt inn flere forslag til krisepakken for oppstarts- og innovasjonsbedrifter, og i følge nettstedet Shifter tror man at en løsning for de minste bedriftene vil komme på plass i løpet av denne uken.

Næringslivets behov for tilgang på kapital og likviditet er kritisk. Derfor er det viktig at Innovasjon Norge fortløpende vurderer hvordan de best kan tilpasse sine virkemidler til det som nå skjer rundt i landet, sier Nybø.

"Det kommer mer"

Innovasjon Norge gjennomfører nå flere tiltak for små og mellomstore bedrifter, blant annet ved å sette ned rentene med 1 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån. Renteendringen gjennomføres for nye lån fra 23. mars og for løpende lån fra 15. april. De vil tilby avdragsutsettelse, og en rekke prosesser er forenklet for at det skal bli enklere å utnytte Innovasjon Norges låne- og tilskuddsrammer.

I tillegg økes oppstartlån fra maksimalt 1,5 millioner kroner, til 2 millioner, uten at det stilles økte krav til kausjon eller egenkapital.

Dette er et viktig akutt-tiltak for å bedre likviditeten, men vi jobber også med ytterligere tiltak i departementet. Det kommer mer. Det jobber vi med, sier Nybø.

Forskningsrådet innfører på sin side løpende mottak av innovasjonsprosjekter (IPN) og korter ned behandlingstiden for SkatteFUNN slik at alle som sender inn en søknad nå eller før sommeren vil få svar i løpet av tre uker.

Del artikkel: