Nye tiltak rammer hardt: ”Mange føler seg overlatt til seg selv i krisen”

2 av tre er ikke trygge på at de økonomiske støtteordningene er gode nok.

I går traff nok en hard pressekonferanse fra regjeringen om nye tiltak for å bremse smitten av omikron-varianten. Igjen rammes serverings- og utelivsbransjen hardest, men også de små og mellomstore bedriftene i detaljhandelen uttrykker uro og liten tiltro til politikerne.

Bjørn Næss, administrerende direktør i Oslo Handelsstads Forening, omtaler konsekvensene av de nye tiltakene som krise.

Annonse

Våre medlemmer innen handel; butikker og kjøpesentre har lang erfaring med smitteverntiltak og er igjen klare for å øke beredskapen slik at de kan fortsette å holde åpent. Ukene frem mot jul er årets viktigste handleuke, og vi vil heller ha det strengt enn stengt, sier Næss i en pressemelding, og uttaler videre:

Pandemien har bidratt til stor kreativitet og nye digitale løsninger. Vi er derfor trygge på at kundene vil få tak i de varene de skal ha og at det blir gaver under juletrærne også i år.

Videre påpeker Næss at sammen med handelen utgjør kulturinstitusjoner og serveringsbransjen et viktig og mangfoldig tilbud til byens gjester og kunder. Når serveringssteder og kulturlivet må holde stengt, oppleves handelsstanden for mange som stengt, hvilket igjen fører til færre folk i gatene og i butikkene.

De nye tiltakene lagt frem av regjeringen vil i første omgang vare i fire uker, altså gjennom hele jule- og nyttårstiden.

Én av tre frykter dårligere økonomi i 2022

En fersk undersøkelse gjennomført blant SMB Norges medlemmer viser at to av tre småbedrifter opplever at politikerne ikke forstår alvoret i deres situasjon. Frykten for konkurs øker samtidig med de nye nedstengningene.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 8.-10.desember, og det var totalt 430 bedrifter som svarte. Pressekonferansen i går, 13.desember, har nok ikke bidratt til et bedre bilde av situasjonen for de bedriftene som nå igjen må omstille seg.

Det er positivt at Regjeringen kommer med den pakken som ble lansert i dag, men bedriftene baserer seg på erfaringer fra forrige nedstengning og da var det altfor mange av de små som falt mellom to stoler. Mange føler seg nå helt overlatt til seg selv i denne krisen, og det gjør åpenbart at konkursfrykten øker, sier Jørund Rytman, administrerende direktør i SMB Norge, i en pressemelding.

Rytman påpeker på lik linje med Næss at det det er restaurant- og serveringsbransjen som blir de største taperne når julebordene kanselleres og skjenkekranene stenges.

Annonse

Videre kommer det frem i undersøkelsen at 67 prosent av SMB-bedrifter er ikke trygge på at regjeringen utformer økonomiske støtteordninger som er gode nok til å hjelpe bedriften ved en ny nedstengning. 73 prosent svarer at regjeringen ikke forstår utfordringene til små og mellomstore bedrifter.

Én av tre bedrifter tror at 2022 vil bli dårligere enn 2021 i økonomisk forstand. Av de spurte i undersøkelsen er omtrent 65 prosent aksjeselskap og 35 prosent enkeltmannsforetak. Det er flest respondenter fra Østlandet, deretter Oslo, Vestlandet og Midt- og Nord-Norge samlet.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!