Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Nytt forslag om Svanemerket e-handelstransport sendt på høring

Foto: GettyImages
Linn Adine Andersen
linnadine@netthandel.no

Første av sitt slag.

ANNONSE

Nordisk Miljømerking har lagt frem et nytt forslag: nemlig miljøkrav for e-handelstransport. Målet skal være å gi forbrukerne mer informasjon og mulighet til å velge mer bærekraftig transport av varene de kjøper på nett.

Forslaget er sendt på offentlig høring i hele Norden og er det første av sitt slag som rammer transport spesifikt for netthandelsvarer.

Svanemerket er et miljømerke som ser på hele livssyklusen til et produkt. I denne forbindelsen betyr det for eksempel effektiv transport, høy andel elektriske kjøretøy og bruk av fornybart drivstoff. Miljøkravene vil også bidra til mer klimaeffektive transportløsninger over tid, både på grunn av bedre logistikk, bruk av flere ulike transporttyper (intermodal transport) og litt lengre leveringstid. Alt for å gi grunnlag for økt bærekraft i transportnettverket, sier Aina Seland, miljøfagsjef i Miljømerking Norge, i en pressemelding.

Svanemerket er en av verdens strengeste miljømerkeordninger og dersom forslaget går gjennom kan nordiske transport- og logistikkbedrifter søke om å sertifisere sin tjeneste med denne ordningen.

Noen av kravene som vil stilles er bruk av fornybart drivstoff, rapportering av klimanytte og forbedringer over tid, krav til energieffektivitet samt krav til sikre ansettelsesformer, gode arbeidsforhold og forebyggende arbeid med trafikksikkerhet.

Del artikkel: