Omsetningen faller: “Knyttes direkte til grensehandelen”

"Absolutt grunn til bekymring".

Nok en gang ropes det varsko over grensehandelen i Norge. Nye tall fra SSB viser at nordmenn i 2022 handlet over svenskegrensa for hele 10,4 milliarder kroner.

Bransjedirektør for dagligvare i Virke, Bendik Solum Whist, stiller spørsmålstegn ved hvordan myndighetene forholder seg til situasjonen og påpeker hvordan arbeidsplasser og verdiskapning flyttes ut av Norge.

Annonse

Vi er langt fra overasket over disse tallene. Økt grensehandel etter gjenåpningen for ett år siden var ventet. Samtidig mener vi myndighetene har en litt vel avslappet holdning til at grensehandelen nå øker igjen, sier Whist, før han fortsetter:

Mange som driver butikk langs grensen har opplevd et stort omsetningsfall siden pandemien. Når vi ser at grensehandelen fortsetter å vokse i siste kvartal i 2022 er det absolutt grunn til bekymring.

"Fallende volumer"

NHO Service og Handel har gjentatte ganger etterspurt tiltak for å bremse grensehandelen og pekt på regjeringens ansvar med å følge opp lovnader gitt i Hurdalsplattformen.

Nå viser Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke til hvordan bedriftene i mat- og drikkenæringen allerede har begynt å se konsekvensene av den gjenopptatte grensehandelen.

Medlemsbedriftene forteller om fallende volumer og redusert lønnsomhet som kan knyttes direkte til grensehandelen. Dette har allerede fått konsekvenser for omsetning og lønnsomhet hos mat- og drikkeprodusentene og i dagligvarehandelen, og det vil etter hvert få konsekvenser for sysselsettingen, sier Brubakk.

Han etterlyser målrettede tiltak som reduseres grensehandelen og påpeker modellen i Danmark som henter hjem omsetning, verdiskaping og arbeidsplasser.

Whist på sin side mener avgiftspolitikken må endres. Virke har blant annet foreslått å endre avgiften på drikkevareemballasje.

Norge og Sverige deler en lang grense, og det er åpenbart at hvis skatte- og avgiftsnivået ligger vesentlig lavere hos vår nabo, så påvirker det grensehandelen. Hvis regjeringen ønsker å sikre arbeidsplassene i norsk varehandel og næringsmiddelindustri, er avgiftspolitikken viktig, sier Whist.

Annonse

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!