Undersøkelse: Pakkeboks eller hjemlevering? – så effektive er automatene

Sparer utslipp med pakkebokser – dersom kunden ikke setter seg bak rattet for å hente varene.

Hvor mye sparer man ved å velge pakkeautomater fremfor hjemlevering på dørmatta eller i postkassen? Hvor skal de plasseres for å best mulig treffe kundene der de allerede ferdes – slik at man unngår en ekstra biltur?

Dette og mer er undersøkt i KONTAKTFRI-prosjektet, et pilotprosjekt finansiert av Norges forskningsråd og ledet av PostNord. Et av de viktigste punktene man kommer frem til er at ved å hente pakker man har bestilt i pakkeautomater fremfor å få de på døren kan man spare hele 25 prosent CO2-utslipp. Dette skjer dog ikke uten betingelser.

Annonse

Sammenliknet med hjemlevering er levering til pakkeautomat mer effektivt både fra et kostnads- og miljøperspektiv, sier Victoria Rummelhoff, markedsanalytiker og netthandelsekspert i PostNord Norge.

For at pakkeautomaten skal være mer effektiv sett fra et miljøperspektiv, forutsettes det at kundene henter pakken til fots, med sykkel eller med et elektrisk transportmiddel, eller henter pakken i forbindelse med et ærend. Velger man bilen, ja, da er utslippet høyere enn hjemlevering – allerede ved henteavstander på under én kilometer.

Må være tilgjengelig

Plasseringen av pakkeautomatene er derfor avgjørende om man vil at forbrukerne skal la bilen stå hjemme når pakkene skal hentes. PostNord planlegger å sette ut totalt 3000 av disse automatene rundt om i landet.

Hensikten med pakkeautomatene er at de skal utplasseres i nærheten av der folk bor og ferdes, slik at forbrukerne får kort vei når de skal hente pakkene. Dette være seg i borettslag, togstasjoner, kjøpesentre osv. I pilotperioden har gjennomsnittlig avstand fra pakkeautomaten kunden har mottatt pakken i og til hjemmet vært 620 meter, forteller Rummelhoff.

Målet skal ifølge logistikkaktøren være en avstand på maks 300 meter fra pakkeautomat til de mange hjem når nettverket er ferdigstilt.

Én av to nordmenn vil ha pakkeautomat

Hele 47 prosent av nordmenn er positive til paekkeautomater og viser interesse for å redusere eller erstatte hjemleveringer med pakkeautomatleveranser, dersom automaten er innen en 300 meters radius fra deres hjem. Dette kommer frem i en undersøkelse utført av Norstat i forbindelse med den kommende utgaven av Netthandelsbarometeret.

Miljøbesparelsene vil også kunne øke som følge av vekst i volumene til pakkeautomatene. De er fortsatt et stort potensial for økt utnyttelsesgrad. Derfor er det veldig gledelig at forbrukere viser en interesse i å endre vanene sine. Det vil være med på å gjøre logistikken bak netthandel mer miljøvennlig, utover de endringene mot mer elektriske kjøretøy, avslutter Rummelhoff.

KONTAKTFRI-prosjektet tar for seg å teste ut nye hjemleveringsløsninger. Pakkeautomater er én av to løsninger som undersøkes i dette prosjektet, hvor Transportøkonomisk institutt (TØI) er forskningspartner. De første funnene fra prosjektet ble presentert under NOFOMA-konferansen i junimåned av Inger Beate Hovi fra TØI og Eirill Bø fra Handelshøyskolen BI.

Annonse

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!