Pakkevekst fra netthandelen bidrar til økt omsetning og bedret resultat

Slik gikk det for Posten i tredje kvartal.

Posten Bring forbereder seg i disse dager til årets mest hektiske periode. Samtidig deler de i dag sine regnskapstall for tredje kvartal i år, og det er ikke bare pakkeveksten som øker.

I tredje kvartal omsatte Posten Bring for 5 748 millioner kroner, en økning på 193 millioner mot samme periode i fjor. Justert driftsresultat endte på 273 millioner kroner, opp fra 134 millioner tredje kvartal 2022. Driftsresultatet (ebit) lander på 174 millioner kroner i perioden.

Annonse

Det betyr at konsernet så langt i år, til og med tredje kvartal, har omsatt for 17 671 millioner kroner hvilket er en økning på knappe fire prosent mot den samme perioden i 2022. Posten Bring trekker også frem en større pakkevekst enn hos sammenlignbare virksomheter i ni kvartaler.

Våre markeder er fortsatt preget av uro, kostnadsvekst og økt konkurranse. Det er mye usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen, samtidig har vi vært flinke til å bruke de mulighetene som åpner seg når markedet er i endring. Det kan illustreres med at vi de siste 12 månedene har hatt en vekst i pakker fra netthandelen på 8,5 prosent, sammenlignet med fjoråret, og økningen er større enn sammenlignbare virksomheter, sier konsernsjef i Posten Bring, Tone Wille, i en melding fredag morgen.

Høy prisvekst påvirker resultatet

Logistikksegmentet, som består av blant annet divisjonene E-handel og logistikk samt Internasjonal logistikk øker også. Hittil i 2023 har dette segmentet levert en omsetning på 14 096 millioner kroner, en økning på 416 millioner.

Segmentet Logistikk får dog et justert driftsresultat på 507 millioner kroner så langt i 2023, hvilket er en reduksjon på 133 millioner. Årsaken til dette skal være svak markedsutvikling og et høyere kostnadsnivå i perioden, opplyser konsernet, som legger til at den høye prisveksten i samfunnet har stor påvirkning på resultatet tross godt arbeid med kostnadsreduserende tiltak.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!