Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Partene ble enige - ingen streik i varehandelen

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.
therese.karlsrud.haugen

Virke og Handel og Kontor kom til enighet lørdag morgen.

ANNONSE

Åtte tider på overtid kom Virke og Handel og Kontor til enighet om ny Landsoverenskomst lørdag morgen. Det ble dermed ingen streik for 5000 arbeidstakere i varehandelen, som ble varslet før helgen.

Partene ble enige om høyere tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid. De ble også enige om avskaffelse av 12-timersregelen for de som jobber mindre enn 12 timer per uke, da disse ikke har hatt krav på de overnevnte tilleggene. Samtidig er det første gang partene i arbeidslivet har forhandlet miljø og klima inn i tariffavtalene.

Det ble imidlertid ikke enighet rundt Handel og Kontor sitt ønske om å få full lønn under sykdom.

Vi kom ikke så langt som vi håpet, men dette er likevel en historisk enighet. 12 timers-regelen er avskaffet en gang for alle, sier forbundsleder i HK, Christopher Beckham, i en pressemelding.

Det var viktig for Virke å følge det samme likebehandlingsprinsippet for forskuttering av sykepenger som ligger i frontfaget. En annen løsning ville virket konkurransevridende, mener Virke.

Det var viktig å få til en løsning som ikke knekker ryggen til virksomhetene som står midt i koronakrisen, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

Virke er fornøyd med at enigheten løfter kompetanse og bærekraft og bruker tariffavtalene som et virkemiddel for å styrke dette viktige omstillingsarbeidet.

Denne avtalen bygger kompetanse i virksomhetene og stimulerer til bærekraftig omstilling i handels- og tjenestenæringen. Målet er å sikre norske arbeidsplasser og konkurransekraft i fremtiden, og dette er et godt steg i den retningen, sier Horneland Kristensen.

Del artikkel: