Pessimismen råder blant norske bedrifter – dette frykter de mest

God grunn til å være bekymret, mener Intrum-sjef.

Svak kronekurs, prisstigning og økte renter har følgende konsekvens: norske bedrifter er mer bekymret enn noensinne.

Det melder kreditthåndteringsselskapet Intrum som i sin undersøkelse European Payment Report konkluderer med at pessimismen råder.

Annonse

Norske bedrifter har god grunn til å være bekymret nå, sier Steinar Nielsen, administrerende direktør i Intrum Norge, i en pressemelding.

Ifølge tall fra undersøkelsen skal to av tre norske bedrifter frykte at man ikke får betalt av sine kunder eller leverandører i tide.

Det siste virksomhetene trenger nå er at kunder og leverandører ikke klarer å betale for varer og tjenester i tide. Dette kan føre til at mange bedrifter, som allerede er under press, blir satt i en likviditetsskvis, sier Nielsen, og legger til:

Utfordringene for norske bedrifter står i kø, og de treffer bredt. Høyere innkjøpspriser som følge av svak krone, høy vedvarende inflasjon, økende lønnspress og trangere økonomi for den jevne husholdning er problemer som de fleste bedrifter kjenner på kroppen. Jeg forstår veldig godt at bedriftene nå er bekymret for å ikke få betalt i tide.

Mørke skyer i horisonten

Samtidig som norske bedrifter er redde for at man ikke får betalinger på konto i tide, deler 58 prosent av de spurte i undersøkelsen at bedriftens rutiner og prosesser ikke er gode nok til å sikre finansiell stabilitet under usikre makroøkonomiske utsikter.

Siden et bunnpunkt i januar 2021 har antall inkassosaker blant bedrifter steget med 40 prosent. Ser vi tilbake til pandemiens inntog i Norge, i mars 2020, har antallet inkassosaker steget med over 15 prosent.

Disse tallene beskriver nå-situasjonen godt for bedrifter. Det er tøffe tak og mørke skyer i horisonten. Vi tror denne trenden vil fortsette, ettersom det ikke er noen enkel vei ut av disse utfordringene. I pandemien fikk mange bedrifter hjelp i form av statlige støttepakker, men det er lite som tyder på at det blir aktuelt nå, sier Nielsen.

Andre funn fra rapporten viser at mens 88 prosent av norske bedrifter har opplevd at ansatte har spurt om høyere lønn, eller forventer at de gjør det straks, frykter 55 prosent av disse bedriftene at man ikke vil klare å møte de ansattes krav om høyere lønn.

Annonse

Halvparten av respondentene mener dessuten at deres bedrift er finansielt svakere nå enn for et år siden.

Undersøkelsen er gjennomført i 29 europeiske land i perioden november 2022 til mars 2023. Det er samlet inn data fra totalt 10 892 selskaper hvorav 400 er norske bedrifter.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!