Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Posten legger ned 25 postkontor

Foto: Birger Morken
therese.karlsrud.haugen

Berører 170 medarbeidere.

ANNONSE

Posten Norge vil erstatte 25 postkontor med flere Post i Butikk innen utgangen av 2022. Bortfallet av bankavtalen med DNB og tiltakende fall i brevvolumene ska være hovedårsaken. Post i butikk har blitt populært etter at Posten startet omleggingen i 2001. Tilbudet gir bedre tilgjengelighet og utvidede åpningstider.

Når Posten fra september mister muligheten til å tilby banktjenester fra DNB og nedgangen i brevvolumene tiltar, fører det til redusert aktivitet og inntekter for postkontorene. Dette må vi tilpasse oss, sier pressesjef Kenneth Pettersen i Posten Norge, i en pressemelding.

Posten opplever på den annen side økt etterspørsel etter pakketjenester som følge av vekst innen netthandel.

Pakkeveksten møter vi med å tilby kundene større valgfrihet og nye selvbetjeningsløsninger. For å øke tilgjengeligheten vil Posten erstatte postkontorene med flere Post i Butikk og utvide med nye pakkeutleveringssteder som f.eks. Pakkebokser. Pakkebokser utplasseres der folk bor og ferdes og kan benyttes hele døgnet, sier Pettersen.

Mange ansatte berøres

Totalt vil dagens 25 postkontor bli erstattet med ca. 100 nye utleveringspunkter hvis man ser på summen av Post i butikk, pakkebokser og andre utleveringsløsninger.

Omleggingen vil berøre 170 medarbeidere (132 årsverk) og skal gjennomføres i løpet av to og et halvt år.

Vi har gode erfaringer i omstillingsarbeidet med å bruke tid og sikre gode prosesser mot medarbeidere og tillitsvalgte. Postens omstillingsavtale og virkemiddelpakke ligger til grunn i prosessen, sier Pettersen.

Del artikkel: