Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Postens resultat ned én milliard – “behov for kostnadseffektivitet”

Tone Wille, konsernsjef i Posten Norge.
Linn Adine Andersen
linnadine@netthandel.no
ANNONSE

I dag presenterer Posten Norge sitt resultat for fjerde kvartal 2022 samt foreløpig årsresultat for helåret 2022.

Konsernet har en nedgang på 5,2 prosent i omsetningen som ender på 23,43 milliarder kroner. Også det justerte driftsresultatet faller med rett over 1 milliard kroner, og ender på 439 millioner kroner i 2022. Samtidig ser konsernet en økning i de nordiske pakkevolumene.

Vi er godt fornøyde med at vi har vunnet nye store kunder og tatt markedsandeler i et krevende marked. Det er også gledelig at vi kan vise til god leveringskvalitet, fornøyde kunder og at Posten har høy tillit i befolkningen, sier konsernsjef i Posten Norge, Tone Wille, i en pressemelding fredag formiddag.

Det påpekes også at man i et krevende marked preget av uro i markedet og geopolitiske forhold har vunnet nye kunder med en organisk vekst på 4,5 prosent. Disse forholdene, i tillegg til forbrukernes svekkede kjøpekraft, skal ha påvirket Postens resultater.

For å håndtere unormalt stor usikkerhet fremover vil vi balansere behov for økt kostnadseffektivitet med utviklingstiltak som sikrer langsiktig konkurransekraft. Vi har tro på fortsatt vekst og vil prioritere investeringer i økt kapasitet og tjenesteutvikling, sier Wille.

Nær halvering i logistikksegmentet

Fra 2019 til 2022 ser Posten en dobling i pakkevolumene i Norden. Pakkevolumene fra netthandel vokste i 2022 med 7 prosent, og veksten skal ha vært spesielt stor i Sverige.

En nedgang i netthandelsveksten merkes dog spesielt for Postens segment Logistikk hvor det justerte driftsresultatet ble 758 millioner kroner i 2022, en nedgang på hele 719 millioner kroner fra 2021.

Markedsveksten for netthandel avtok i 2022 og netthandel hadde en tilnærmet nullvekst i perioden. Posten økte likevel pakkevolumet med 7 prosent sammenlignet med 2021, skriver konsernet i sin rapport, og fortsetter:

Resultatutviklingen var preget av svak markedsutvikling for netthandel samt svært høye transport- og energipriser.

 

Del artikkel: