Recurring Payments – din fremtidige superkraft!

Fokus på mennesker

Hos Riverty krysser vi grensene for et typisk fintech-selskap. Vi er mer enn det. Vi tilbyr flere betalingsløsninger, som blant annet BNPL (Buy Now Pay Later) og vårt nyeste product, "Recurring Payments", som er et bevis på vårt urokkelige engasjement for å bli selve symbolet på menneskesentrisk fintech. Produktet Recurring Payments er utviklet for abonnenter og for å drive selskaper mot akselerert vekst gjennom to sentrale prinsipper:

1. Frigjør kapital for vekst

Tenk deg et selskap som tilbyr årslange abonnementstjenester til forbrukere. Tradisjonelt mottar slike selskaper månedlige betalinger, noe som kan begrense kontantstrømmen. Ved å gi bedrifter tilgang til alle abonnementsinntektene på forhånd, gir vi dem økonomisk frihet til å investere i kundeakvisisjon og andre vekststrategier som virkelig betyr noe.

2. Økt abonnementsbetalingsopplevelse som skaper livstidsverdi for kunden

Rivertys Recurring Payments tar også tak i en del av forretningsdriften som ofte overses: betalingsopplevelsen. Abonnementsmodellene kommer med unike detaljer, og produktet vårt er skreddersydd for å effektivisere denne reisen. Å gi abonnentene en intuitiv webfaktura sammen med en rekke brukervennlige betalingsalternativer sikres høye konverteringsrater og unngår spesielt tap av kunder forårsaket av betalinger.

Empati i aksjon

Hvorfor er det viktig for kundene at fintech-produktene våre har menneskesentrisitet i fokus? Vår forskning understreker at forbrukere ofte opplever stress på grunn av risikoen for manglende betalinger, noe som fører til purregebyrer eller inkassokostnader. Denne friksjonen påvirker forholdet mellom merkevare og kunde negativt, spesielt for abonnenter som har mulighet til å betale, men av ulike årsaker ikke gjorde den siste betalingen i tide. Rivertys løsning er todelt:

1. Automatiske betalingsmetoder

Vårt produkt integrerer sømløst automatiserte betalingsmetoder som avtalegiro/direct debit og gjentakende kort. Disse metodene sikrer en automatisk betalingsflyt, noe som reduserer stresset og ulempene ved manglende betalinger. Dette forenkler den økonomiske reisen for abonnentene og fremmer lojalitet og tillit.

2.Vennlige Betalingsmeldinger

Ved forestående betalinger unngår vi å utstede påminnelser. I stedet bruker vi vennlige meldinger, komplett med en direkte betalingslenke. Denne tilnærmingen forenkler ikke bare betalingsprosessen, men øker også kundetilfredsheten. Vi vet at en medfølende tilnærming betyr langvarige abonnentforhold.

Avdekke verdien 

Oppsummert gir tilbakevendende betalinger en rekke fordeler for kundene våre: 

  1. Umiddelbar tilgang til kontantstrøm: Umiddelbar tilgang til viktig kapital. 
  2. Forbedret kundeverdi gjennom hele levetiden: Skreddersydde abonnementsbetalingsopplevelser som gir abonnentene den transparensen og fleksibiliteten de trenger, har vist seg å påvirke kundefrafall, og dermed holde kundene lenger og være lojale mot merkevaren. 
  3. Økt tilleggssalg: Forenkling av tilleggskjøp og abonnementsoppgraderinger, skaper muligheter for tilleggssalg og verdiskapning. 

Etter hvert som vi går videre med initiativer som Recurring Payments, er vi klare til å forme en fremtid der fintech resonnerer harmonisk med behovene, ambisjonene og velstanden til både enkeltpersoner og bedrifter.  

Fortell oss hva du synes! 

Du er også alltid velkommen til å ta kontakt med oss direkte for å diskutere "Recurring Payments" og hvordan det kan bli din fremtidige superkraft! 

Besøk nettstedet vårt for å lære mer