Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Regjeringens nye krisepakke - 500 millioner mer til gründere

Næringsminister Iselin Nybø.
therese.karlsrud.haugen

Her er tiltakene for næringslivet.

ANNONSE

Regjeringen har i dag foreslått nye økonomiske tiltak på til sammen 16,3 milliarder kroner. Av disse er det foreslått om lag 7 milliarder kroner særlig rettet mot næringslivet.

De strenge smitteverntiltakene er svært belastende for næringslivet i hele landet. Regjeringen legger derfor frem forslag til flere tiltak som skal hjelpe bedriftene. Tiltakene er en blanding av direkte kompensasjon og tiltak som skal støtte omstilling og aktivitet, sier næringsminister Iselin Nybø.

De nye tiltakene innebærer blant annet at kompenasjonesordningen utvides i 2 ekstra måneder og at gründere får ytterligere 500 millioner kroner til utviklingsprosjekter.

Etterspørselen har vært stor for denne ordningen i korona-perioden. Derfor setter vi nå av 500 millioner kroner ekstra til gründere og vekstbedrifter, slik at de kan videreføre sine utviklingsprosjekter gjennom denne vanskelige perioden, sier næringsminister Iselin Nybø.

I mars 2020 la regjeringen frem en pakke for gründere og vekstbedrifter, som blant annet inkluderte innovasjonstilskudd på 2,1 milliard kroner og etableringstilskudd på 500 millioner kroner.

De viktigste forslagene for næringslivet

Kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges ut juni:

Regjeringen foreslår å utvide kompensasjonsordningen med ytterligere to måneder, ut juni 2021, med en kompensasjonsgrad på 85 prosent. Kompensasjonsordningen gir bedrifter tilskudd når pandemien og smitteverntiltak begrenser mulighetene til å drive næringsaktivitet. Under ordningen får bedriftene støtte til faste uunngåelige kostnader.

Forlengelse av omstillingsordningen:

Regjeringen foreslår å videreføre omstillingsordningen og å bevilge ytterligere 1 milliard kroner. Dette vil gi flere bedrifter mulighet til å gjennomføre nye omstillingsprosjekter for å tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i markedene.

Økt tilskudd til kommuner for å kompensere lokale virksomheter:

Regjeringen foreslår å bevilge 1 milliard kroner til lokale virksomheter i kommuner som er særlig hardt rammet av koronapandemien. Dette kommer i tillegg til de 250 millioner kronene regjeringen bevilget til støtte for lokalt næringsliv i desember 2020.

Økt innovasjonstilskudd til gründere under Innovasjon Norge:

Små og mellomstore bedrifter i vekst kan nå søke om ytterligere 500 millioner kroner til utviklingsprosjekter i 2021. Innovasjonstilskudd er rettet mot små og mellomstore vekstselskaper, og bidrar til at disse kan gjennomføre utviklingsprosjekter gjennom pandemiperioden til tross for likviditetsutfordringer.

Forlengelse av støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer ut juni:

Ordningen forlenges frem til 1. juli og arrangementer med over 200 personer kan søke den nye utlysningen som vil gjelde arrangementer som skulle vært avholdt mellom 1. januar og 1. juli.

Kompensasjonsordningen for arbeidsgiveres utgifter knyttet til innreisekarantene for utenlandsk arbeidskraft forlenges:

Smittesituasjonen både nasjonalt og i Europa er ustabil, og det ser ikke ut til at behovet for innreisekarantene bestemmelser vil opphøre innen februar. I lys av dette, og at deler av næringslivet fortsatt har betydelige merkostnader til innreisekarantene, foreslår regjeringen en videreføring av ordningen til 30. april 2021. På denne bakgrunn foreslår regjeringen å øke bevilgningen med 240 mill. kroner, til 720 mill. kroner.

Mer om de økonomiske tiltakene finner du her.

Del artikkel: