Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Solide resultater for Felleskjøpet - netthandelen økte med 40 prosent

therese.karlsrud.haugen

Detaljhandelen står for 5,6 milliarder kroner.

ANNONSE

Detaljhandelsvirksomheten til Felleskjøpet Agri består av over 200 butikker i Norge og Sverige. I fjor økte omsetningen til disse butikkene med totalt 733 millioner kroner til 5,6 milliarder kroner. Det kommer frem når konsernet legger frem tallene for 2020.

Fremgangen i detaljhandelen skal ha vært god i begge land med en vekst i omsetning på 13 prosent i Granngården i Sverige og 8 prosent i Felleskjøpets butikker i Norge. Driftsresultatet for detaljhandel samlet i Norden har forbedret seg med 108 millioner kroner.

Resultatene kommer som følge av bedret butikkdrift gjennom flere år, og investeringer i våre netthandelsløsninger. Vi ser også en korona-effekt ved at kundene har brukt mer penger i hjemlandet gjennom sommerhalvåret enn tidligere, kombinert med at interessen for hage og dyrking generelt har økt i befolkningen. Netthandelen har også fått drahjelp av koronasituasjonen, og har ført til at omsetningen i våre nettbutikker økte med over 40 prosent i både Norge og Sverige i 2020, sier konstituert konsernsjef Terje Johansen, i en pressemelding.

Totalt for hele Felleskjøpet Agri økte omsetningen i 2020 til 17,3 milliarder kroner mot 16,2 milliarder kroner året før. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) endte på 1 milliard kroner i 2020, en økning fra 730 millioner kroner i 2019.

2020 ble naturlig nok et år preget av korona. Som alle andre ble vi påvirket av smitteverntiltakene i samfunnet, og vi har lagt ned en stor innsats for å ta vare på egne ansatte og sikre vår drift gjennom året. Konsernet, og landbruket i sin helhet, har klart seg godt gjennom pandemien. Felleskjøpet har lyktes med å sikre livsviktige leveranser til landets matproduksjon i hele 2020, og gode resultater bidrar til at vi kan investere ytterligere i norsk landbruk, sier konstituert konsernsjef Terje Johansen.

Del artikkel: