Rekordmange handelsbedrifter investerer i netthandel

Sterk tro på økning i nettbasert salg de neste fem årene.

Rekordmange bedrifter har kommet i gang med netthandel, og forventningene i bransjen er fortsatt vekst i netthandel fremover, meddeler rådgivningsselskapet BDO.

Forventningen til omsetningsøkning i netthandel er meget stor i de kommende årene, sier Kjell-Fredrik Kristiansen, partner og bransjeleder handel i rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO.

Annonse

I BDOs Handelsundersøkelse har 200 økonomisjefer blitt spurt om utsiktene for deres bedrift på kort og lang sikt. Årets undersøkelse viser en sterk tro på økning i nettbasert salg de neste fem årene.

Med utgangspunkt i selskapene som har nettbutikk, anslår 31 prosent av disse at mer enn 10 prosent av salget de neste 12 månedene vil komme fra nettsalg. Om fem år ser hele 64 prosent av selskapene for seg at netthandel vil stå for mer enn 10 prosent av den totale omsetningen. 7 av 10 selskaper med nettbutikk ser for seg vekst i netthandelen det neste året, og mange uten nettbutikk i dag ser for seg å etablere nettbutikk i nær fremtid.

Handelsrapporten til Virke for 2022/2023 underbygger trenden om at fysiske butikkjeder etablerer nettbutikker. Butikkjeder som tidligere kun hadde tradisjonell butikkdrift, har gjennom koronapandemien omstilt seg ved å sette opp nettbutikker som tilbyr levering og/eller «hent i butikk»-løsninger. Rapporten viser videre at andelen norske butikkjeder med nettbutikk har økt fra 56 prosent i 2015 til hele 77 prosent i 2022.

«To prosent av netthandelsmarkedet»

Varehandelen opplever samtidig sterk konkurranse grunnet globalisering. Mange har fryktet at etableringen av multinasjonale e-commerce-selskaper skulle føre til butikkdød og tapte markedsandeler for de norske nettaktørene. Så langt har ikke dette vært tilfelle.

Som et eksempel kan vi se til Sverige: Da Amazon gjorde sitt inntog i det svenske markedet i 2020 var det stor spenning i bransjen. Ett år senere, selv etter at koronapandemien tvang forbrukerne over på netthandel, viste det seg at Amazon likevel ikke hadde tatt mer enn to prosent av netthandelsmarkedet, sier senior manager og revisor i BDO, Lasse Andersen.

Resultatene fra Handelsundersøkelsen viser at flere og flere aktører i bransjen har flyttet salget sitt over på nett, som har vært med på å opprettholde markedsandeler.

Det kan likevel ta tid for de utenlandske aktørene å etablere nettsatsingen, og det er knyttet spenning til hvordan utviklingen i både Norge og Sverige vil være de neste årene. Proteksjonistisk politikk, toll og avgifter vil fremover være sentralt for de utenlandske aktørenes inntog i den norske netthandelen, understreker Kristiansen.

Annonse

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!