Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Rekordmange tvangsavviklinger - svært få er innen netthandel

iStock
Linn Adine Andersen
linnadine@netthandel.no

Har hopet seg opp.

ANNONSE

Det er tvangsavviklet rekordmange bedrifter de siste tre månedene. Bare for augustmåned er det en økning i hele 400 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Netthandelsbedrifter utgjør dog en svært liten del av det totale tallet.

Den voldsomme økningen i tvangsavviklingene nå i høstmånedene skyldes at myndighetene gjennom pandemien har gitt bedrifter som sliter litt ekstra tid til å komme seg på beina igjen, da har det nok hopet seg litt opp. Likevel er det fortsatt en økning totalt sett på 12 prosent hittil i år, så flere blir tvunget til å oppløse selskapet enn før, sier Per Einar Ruud, kredittøkonom i Dun & Bradstreet, i en pressemelding.

Til tross for dette er det fortsatt stor nedgang i antall konkurser i 2021, noe Ehandel gjennom året har skrevet om ved flere anledninger. Næringslivet fryktet en økning i antall konkurser, men gang på gang viser tallene en nedgang.

I følge Norgessjefen i Creditsafe, Per Fjærestad, gir ikke konkursutviklingen et korrekt bilde over den økonomiske utviklingen i samfunnet, men heller innsikt i hvordan man håndterer den aktuelle, økonomiske situasjonen.

I oktober gikk tallene for konkurser ned med 18,9 prosent sammenlignet med 2020, og antallet tvangsavviklinger gikk også ned med 5,1 prosent. I løpet av hele 2021 har til sammen 4104 bedrifter gått dukken, hvilket er 9,1 prosent færre enn på samme tid i fjor. Dette kommer frem av Dun & Brandstreets konkursstatistikk.

Netthandel med "spesialisert utvalg" kommer dårligst ut

For perioden januar til oktober i år er det totalt 64 bedrifter innen netthandelen som har gått konkurs eller blitt avviklet. Dette opplyser Ruud til Ehandel.

Det største antallet bedrifter som har måttet legge ned finner vi i kategorien postordre/internetthandel med annet spesialisert utvalg. Her har 17 bedrifter hittil i år gått konkurs, og 14 har blitt tvangsavviklet. Som nummer to på lista finner vi kategorien postordre/internetthandel med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer - her med henholdsvis 10 og 8 konkurser og tvangsavviklinger.

Totalt utgjør konkurser og tvangsavviklinger i netthandelen knappe 1,5 prosent av alle bedrifter som har gått dukken hittil i 2021.

Del artikkel: