Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Resultatfall på over 100 millioner – men netthandel fra Kina driver Postens pakkevekst

Tone Wille, avtroppende konsernsjef i Posten Bring. // Foto: Posten Bring
Rapporterer om økte volumer fra netthandelsplattformer i Kina.
Linn Adine Andersen
linnadine@netthandel.no

Posten Brings første kvartal preges av vekst i både omsetning og pakker fra netthandelen.

Det justerte driftsresultatet faller imidlertid 119 millioner – ifølge konsernet grunnet en værhard vinter. Resultatet for perioden preges samtidig av utfordrende markedsforhold.

ANNONSE

Posten Brings Q1 2024: 

  • Driftsinntektene endte på  5 971 MNOK (5 927)
  • Det justerte driftsresultatet beløp seg til -12 MNOK (107)
  • Driftsresultat (EBIT) ble -21 MNOK (107)
  • Resultat før skatt ble -92 MNOK (39)
  • Resultat etter skatt ble -74 MNOK (27)

Det er gledelig at vi fortsatt håndterer voksende pakkevolum fra netthandelen, men i perioden har det også vært krevende vær- og kjøreforhold som har påført oss ekstra høye kostnader. Resultatutviklingen preges av utfordrende markedsforhold, med svak markedsutvikling og et høyere kostnadsnivå, samt at årets påske kom i første kvartal og ga færre virkedager sammenlignet med fjoråret, kommenterer avtroppende konsernsjef i Posten Bring, Tone Wille.

Konsernet har imidlertid en plan for å sikre lønnsom vekst fremover. Som så mange e-handlere har iverksatt de siste par årene, skal også Posten Bring nå introdusere sitt eget lønnsomhetsprogram.

For å sikre fortsatt konkurransekraft og lønnsom vekst fremover er det satt i gang et lønnsomhetsprogram i konsernet. Målet er å redusere kostnader med 1 milliard kroner i løpet av 2025, sammenlignet med nivået i 2023. Tiltak vil gjennomføres i alle deler av konsernet, sier Wille.

Rent konkret hva lønnsomhetsprogrammet vil innebære opplyser konsernet ikke. De skriver imidlertid at hele konsernet skal bidra i gjennomføringen av kostnadsreduksjoner, og at det vil berøre både innen drift og indirekte funksjoner.

Netthandel fra Kina driver pakkeveksten

Logistikkvirksomheten, som håndterer det stadig økende antallet pakker fra netthandelen, nådde en omsetning på 4 728 millioner kroner i første kvartal. Dette er en økning på 23 millioner sammenlignet med samme periode i fjor.

Det justerte driftsresultatet i logistikkvirksomheten synker imidlertid 101 millioner sammenlignet med første kvartal i fjor – til 35 millioner kroner.

Resultatutviklingen var preget av både et krevende marked, samt utfordrende værforhold i januar og februar som blant annet medførte en høy andel overtidsbruk. I tillegg falt påskedagene i år i første kvartal og ga færre virkedager sammenlignet med året før, kommenterer konsernet.

Pakkevolumet innenfor netthandel økte med 5,9 prosent i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor, og var drevet av blant annet økte volumer fra netthandelsplattformer i Kina, opplyser konsernet.

Del artikkel: