Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Retningslinjer

Overordnet mål for eHandel.com

eHandel.com har som overordnet mål å «hjelpe kjøpmenn å lykkes med moderne handel» på det nordiske markedet.

Målgrupper

Våre primære målgrupper er netthandelsgründere, kjededirektører og markedssjefer. Vårt redaksjonelle og kommersielle innhold er særlig tilpasset disse. Vi treffer i stor grad også investorer, logistikksjefer, økonomisjefer, leverandører, kjøpesenterledere og andre som jobber med «the transformation of retail», men disse er å anse som våre sekundære målgrupper.

Redaksjonelle prioriteringer

Vårt redaksjonelle fokus er på nordiske kjeder og nettbutikker som på en eller annen måte utmerker seg positivt. Vi prioriterer særlig norske aktører. Det blir følgelig ofte positive vinklinger på våre artikler, men i den grad vi får kjennskap til relevant innhold av negativ art, skal selvsagt dette også omtales. Omtale av leverandører henvises normalt til våre kommersielle flater (bannerannonser, annonsebilag etc).

Leserinnlegg

Vi publiserer normalt ikke leserinnlegg skrevet av leverandører, men vi forbeholder oss retten til å gjøre unntak når vi mener innhold er spesielt relevant eller avsender er «vel anerkjent i markedet som en ekte kunnskapsspreder».

Redaksjonelt ansvar

Hver enkelt journalist tar sine egne redaksjonelle vurderinger og er selv ansvarlig for å følge norsk lov og eHandel.com sine egne redaksjonelle verdier. Vi arbeider selvsagt etter Vær varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med den aktuelle journalist. Om dette ikke fører frem, kan klager rettes til daglig leder.

eHandel.com er eid av Ehandelse AB. Sjefsredaktør er Johanna Allhorn.

Kommersielle tilbud

Som en del av vårt kommersielle tilbud tillater vi bedrifter å publisere pressemeldinger, kundecase ol. Hensikten bak dette formatet er at selskaper med komplekse budskap skal få anledning til å presentere sine budskap på en forståelig måte. Annonsører kan dele innsikt fra egen virksomhet, forskning og generelle tanker om temaer som er relevante for målgruppen. Vi forbeholder oss retten til å justere eller avvise tekster som er overdrevet spekket med reklame.

Det er ikke tillat å omtale konkurrenter på en negativ måte. Det er tillat å omtale egne samarbeidspartnere, men vi presiserer at det er egen virksomhet eller egne kunder som normalt skal være i fokus i artiklene. Det er ikke tillat å bruke annonseformatet som en kanal for tilsvar på redaksjonelle artikler fra eHandel.com eller andre medier. Det er avsender som selv er ansvarlig for innhold og bilder.

Egenreklame

eHandel.com arrangerer jevnlig egne konferanser eller er mediepartner hos konferanser drevet av tredjepart. Disse skal normalt ikke omtales redaksjonelt på eHandel.com om ikke ekstraordinære forhold tilsier dette. Egne arrangementet henvises til kommersielle flater som annonsebilag, bannerannonser og event-kalender - og merkes som reklame på lik linje med annet kommersielt innhold. Omtale i etterkant av arrangementer kan derimot gjerne omtales, forutsatt at det vurderes som relevant sett fra et redaksjonelt perspektiv (for eksempel bildeserier, intervjuer med spesielle foredragsholdere eller omtale av vinnere på prisutdelinger).