Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Schibsteds oppkjøp av Nettbil forbys

therese.karlsrud.haugen

"Vi er godt fornøyd"

ANNONSE

Konkurranseklagenemnda har i dag gitt Konkurransetilsynet medhold i vedtaket om å forby foretakssammenslutningen mellom Schibsted og Nettbil. Dette etter at Schibsted gjorde det klart at de ville kjøpe bruktbiltjenesten. 

LES OGSÅ: Schibsted kjøper bruktbilplattform

Vi er godt fornøyd med vedtaket fra Konkurranseklagenemnda. Nettbaserte markedsplasser og andre digitale plattformer blir stadig viktigere for norske forbrukere. Sunn konkurranse mellom selskapene er viktig, blant annet for å sikre utvikling av nye tjenester og lavest mulig priser for forbrukerne. Nemndas vedtak stadfester tilsynets oppfatning om at oppkjøpet fjerner det økende konkurransepresset Nettbil utøver på Finn, sier konkurransedirektør Lars Sørgard, i en pressemelding.

Det norske markedet for nettbasert formidling av bruktbiler har få aktører med Finn som den største aktøren i Norge. Nettbil er en nyere aktør i markedet som har hatt en sterk vekst de siste årene. Gjennom foretakssammenslutningen vil markedet for nettbasert formidling av bruktbil bli ytterligere konsentrert, mener Konkurransetilsynet.

Redusert konkurranse i markedet vil kunne føre til et dårligere tilbud til forbrukerne, for eksempel gjennom høyere priser, redusert kvalitet eller svekket innovasjon, sier Sørgard.

Konkurranseklagenemndas vedtak innebærer at Schibsted må selge sine aksjer i Nettbil til en uavhengig og egnet kjøper, godkjent av Konkurransetilsynet.

LES OGSÅ: Varsler stans av Schibsted Nettbil-oppkjøp

Del artikkel: