Slik jobber bærekraftsjefene – ”har satt en tydelig retning”

Hva inngår egentlig i rollen som bærekraftsjef?

Begrepet bærekraft favner bredt og emnet et høyst aktuelt på tvers av alle bransjer. FN har tidligere definert 17 globale Sustainable Development Goals (SDG), som blant annet rommer sosiale mål innen helse, utdanning og likestilling, økonomiske mål som tar hensyn til bærekraftig vekst og sirkulær økonomi – samt miljømessige mål som bidrar til å redusere klimautslipp, ta vare på livet på land og i havet.

Ehandel har tatt kontakt med en rekke bærekraftsjefer i Norges e-handel. For hva rommer egentlig en slik stilling? Er det forventet at de skal ta hensyn til selskapenes økonomiske, sosiale og miljømessige utvikling? Eller er rollen åpen for tolkning – alt ettersom hvordan bedriften ønsker å ta fatt på de ulike temaene?

Annonse

Vi har tatt en prat med Camilla Skjelsbæk Gramstad, bærekraftsjef i elektronikkjeden Elkjøp Nordic, og Louise Fuchs, bærekraftsjef i vekstselskapet Oda, som forklarer sine roller litt nærmere. Fra to ulike bransjer deler de synet på viktigheten av å fokusere mot konkrete bærekraftsmål.

For meg handler det om å gjøre mer av det positivt på omverden og mindre av det negative. Om man snakker om å redusere klimautslipp, gjøre miljøtiltak, sortere avfall eller annet. Jeg har jobbet med bærekraft siden 2005 – da kalte vi det CSR – Corporate Social Responsibility. At det nå heter bærekraft innebærer at det har beveget seg fra ansvar, etikk og moral, til faktisk strategi og som en driver for videre forretningsutvikling og innovasjon, forteller Gramstad til Ehandel.

Fra tidligere har Gramstad erfaring som bærekraftsjef i Virke. Nå fokuserer hun på beslutninger som er gode for Elkjøps kunder, ansatte, selskapet i seg selv – men også miljøet.

Også Fuchs ser på arbeidet med bærekraft som et helhetlig arbeid. Hos Oda ønsker de samtidig å motivere til endring hos både leverandører samt kunder.

I Oda så jobber vi med å bygge et retailsystem som bevisst bidrar til en bærekraftig fremtid. Vi tenker helhetlig på bærekraft, og vårt arbeid strekker seg over mange av FNs bærekraftsmål - sosialt, økonomisk og miljømessig. Matsystemet globalt har en rekke utfordringer innen bærekraft og vi har som morgendagens butikk en viktig rolle og mulighet for å bidra med å løse en rekke av utfordringene. Vi sitter mellom kunden og leverandørene og det gir oss en mulighet for å motivere endring i begge retninger, samtidig som vi jobber med vår egen verdikjede, sier Fuchs.

LES OGSÅ: Elkjøps nye sjef: "Skal bli Norges beste"

Avtrykket må være så lite som mulig

Svært mange aktører knytter sine mål opp mot spesifikke bærekraftstrategier som gjerne skal innfris innen 2025 eller 2030. FNs bærekraftsmål sikter å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet samt stanse klimaendringene innen 2030. Det er store sko å fylle som bærekraftsjef om man skal jobbe mot disse målene alene – samtidig sammen – i store selskaper.

For Oda er målet å redusere klimautslipp i sin verdikjede med 50 prosent innen 2025. Samtidig skal de tilrettelegge slik at det blir enklere for kundene å velge grønt, og forhåpentligvis vil også kundene ha redusert utslippene med 50 prosent når det kommer til innholdet i handlekurven.

Annonse

Vi har satt en tydelig retning for fremtiden. Våre klimamål er basert på FNs 2030 agenda for bærekraft, og i tråd med Paris-avtalens ambisjon om at det ikke skal bli to grader varmere, og helst ikke mer enn 1,5 grad varmere. Matproduksjon er en stor kilde til utslipp av klimagasser. Samtidig er det ikke mulig å produsere mat eller få den hjem helt uten fotavtrykk. Vi har derfor lagt et stort fokus på å gjøre dette avtrykket så lite som mulig, forklarer Fuchs.

For Gramstad er det spesielt det miljømessige aspektet som får mest fokus i hverdagen. Samtidig er økonomi en stor del av det, og kombinasjonen av å fortsatt tjene penger i 2030 og ta hensyn til miljøet er utfordringen.

Det høyest prioriterte området for min rolle er det miljømessige – der særlig omstillingen til en sirkulær økonomi er viktig for elektronikkbransjen. Selvfølgelig jobber vi mye med både vårt arbeidsgiveransvar, og særlig med digitalt utenforskap gjennom Elkjøp Foundation, men området med både høyest risiko og høyest mulighet for oss er innen sirkulær økonomi, sier Gramstad, før hun uttaler videre:

Jeg snakker ofte om at bærekraft handler om hvordan Elkjøp skal tjene penger i 2030 også – og å sikre forretningsmodellen vår på lang sikt. Vår visjon er «We help everyone enjoy amazing technology». Det synes jeg er en fantastisk visjon – som vi også skal gjøre i 2030 – selv om klima, miljø- og ressursutfordringer gjør at mye nok er endret. Hele handelen beveger seg mot større salg av tjenester, for eksempel.

LES OGSÅ: Disse oppfattes som bransjens mest bærekraftige selskap

"Prøver å gjøre bærekraft mainstream"

Gramstad begynte i sin rolle som bærekraftsjef hos Elkjøp Nordic i januar 2021. Siden den gang har arbeidet med å integrere bærekraft i alle avdelinger pågått for fullt.

Elkjøp har en veldig ambisiøs bærekraftsstrategi, hvor min rolle er å drive strategien gjennom – og den angår veldig mange avdelinger. Jeg driver et bærekraftsnettverk på tvers av alle avdelingene våre, og prøver å gjøre bærekraft mainstream. Det handler om å etablere rapportering, målinger, strukturer og eierskap, samtidig som vi som organisasjon må sikre at alle går i samme retning, sier Gramstad.

Denne våren vil Elkjøp sende 14 av sine ansatte på kurs i bærekraft på Høyskolen Kristiania, alle skal med i den nye retningen.

Det handler om å integrere bærekraft i både drift, strategi og kultur – og vi er godt i gang! På lik linje med overgangen til netthandel er bærekraft en gigantisk transformasjon for handelen, derfor er det så viktig at alle ansatte er med!

Også hos Oda er bærekraft i fokus på tvers av fagområder. Fuchs på sin side har arbeidet med bærekraft i Oda de siste tre årene, og finner oppgaven som bærekraftsjef både morsom og givende.

Bærekraft i Oda har vært integrert som en del av forretningsmodellen fra start. Det er blant annet 60 prosent mindre klimautslipp per orde hos Oda enn i en tradisjonell, fysisk butikk. Hver Oda-bil erstatter 13 000 turer til butikken og vi har veldig lavt matsvinn – nesten nullsvinn på brød og bakervarer i og med at vi kun baker på bestilling. Som selskap jobber vi mot å bli helt klimanøytrale innen 2030, og skal ha 100 prosent utslippsfri transport innen 2025, sier Fuchs.

Med Fuchs som bærekraftsjef har Oda blant annet erstattet plastposen med klimavennlig pappeske og lansert Norges første klimakvittering. Slik kan kundene se utslippene til egne innkjøpte varer i handlekurven.

Vi tester mange ulike grønne nudgets i nettbutikken for å se hvordan vi best bidrar med å gjøre det så enkelt som mulig å handle sunt og klimavennlig. Hver femte burger vi selger er nå vegetar, og vi har sett en markant økning i salget av plantebaserte alternativer, avslutter Fuchs.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!