Slik vil moderniseringsdirektivet gjelde deg: “Skjerpede sanksjoner”

Oppfordrer alle norske virksomheter til å sette seg inn i reglene.

EUs moderniseringsdirektiv vil stille strengere krav til virksomheter som selger varer og tjenester til forbrukere som en del av moderniseringen av markedsførings- og forbrukerretten i Europa.

De nye reglene vil få store konsekvenser for norsk næringsliv. Det skriver advokatfullmektig Karna Fog og assosiert partner Julius Berg Kaasin hos Brækhus Advokatfirma DA i en artikkel publisert hos Martech24.

Annonse

Før påske presenterte regjeringen et lovforslag som tar på sikte å implementere direktivet i norsk rett. De nye tjenestene vil ha betydning for alle som selger varer og tjenester til forbrukere, og særlig de som driver med netthandel.

Foruten strengere regler for markedsføring overfor forbrukere innføres også skjerpede sanksjoner ved overtredelse av reglene, blant annet bøter inntil 4 prosent av årlig konsernomsetning, skriver Fog og Berg Kaasin.

Må oppgi før-priser

Videre presenteres de viktigste endringene som alle virksomheter som selger varer og tjenester til forbrukere bør sette seg inn i og forberede seg på.

Endringene dreier seg hovedsakelig om strengere krav til salgsmarkedsføring og førpriser, nye informasjonskrav for nettbaserte markedsplasser og prissammenligningstjenester samt strengere sanksjoner ved brudd på reglene.

Det innføres nye og strengere regler om å oppgi «før»-priser ved salg, tilbud og priskampanjer (salgsmarkedsføring). For det første stilles det krav til at førprisen må fremgå eksplisitt av salgsmarkedsføringen. Noe slikt absolutt krav gjelder ikke i dag, skriver Fog og Berg Kaasin.

Det vil også stilles krav om at det er den reelle førprisen som må oppgis, altså den laveste prisen produktet er solgt for i en viss periode før salget startet. Varierende praksis skal være en årsak til hvorfor departementet ønsker en ny regel som skal opprette en ny praksis, og som bygger på klare regler. Ifølge direktivets minimumskrav er denne perioden på 30 dager.

Ved fastsettelsen av reell førpris etter moderniseringsdirektivet er det også verdt å merke seg at salgsmarkedsføring overfor medlemmer av kundeklubber og lignende vil anses som markedsføring til allmenheten. Dette innebærer en endring av dagens praksis og Markedsrådets tidligere uttalelse om at en kan se bort fra medlems- og klubbtilbud ved fastsettelsen av reell førpris. Denne foreslåtte endringen kan medføre at en rabatt fremstår lavere enn den er, og kan ha påvirkning på forbrukernes kjøpevillighet, skriver Fog og Berg Kaasin.

Strengere krav til brukeromtaler

De nye informasjonskravene for nettbaserte markedsplasser og prissammenligningstjenester skal sikre at forbrukerne tar informerte beslutninger. Kravene vil foruten ordinære nettsider også inkludere programvare i form av apper.

Annonse

Her lister Fog og Berg Kaasin opp det viktigste du som selger varer eller tjenester på nett må være klar over:

  • Selger av varer og tjenester på nett må klart opplyse om selgere opptrer i næringsvirksomhet ettersom at felleseuropeiske forbrukerregler kun gjelder i slike tilfeller (ikke der selger opptrer privat);
  • Dersom selger benytter en automatisert beslutningsprosess for å sette prisen til forbruker må dette opplyses om;
  • Det innføres strengere krav til bruk av brukeromtaler. Nettbutikker må opplyse hva de gjør for å sikre at omtalene er ekte og lagt inn av faktiske personer, som har kjøpt det aktuelle produktet eller tjenester som kommenteres. Dette vil reguleres av markedsføringslovens «svarteliste» over hva som utgjør ulovlig urimelig handelspraksis.
  • For prissammenligningstjenester som gir brukerne mulighet til å søke etter ulike varer og tjenester på nett skal det opplyses om hvorfor opplysningene rangeres som de gjør. Dersom det er betalt for en høyere plassering eller bedre synlighet i søkeresultatet skal dette informeres om. Dette er også foreslått regulert av Markedsføringslovens «svarteliste».

Skal sikre forbrukeren mer informasjon

Moderniseringsdirektivet vil også gjelde for digitale tjenester der forbrukerens motytelse er personopplysninger.

Dagens markedsførings- og forbrukervernregler gjelder som utgangspunkt der forbrukerens motytelse er betaling med penger. Rettighetene som følger av moderniseringsdirektivet får også anvendelse i de tilfeller der motytelsen er personopplysninger, slik dette er definert i GDPR.

Dette innebærer blant annet at gratistjenester som e-post, skylagring, sosiale medier, spill og strømmetjenester hvor forbrukeren får tilgang på tjenesten mot registrering av sine personopplysninger, også vil omfattes, skriver Fog og Berg Kaasin.

Dette skal sikre at forbrukeren får mer informasjon om slike tjenester før avtale inngås. Angreretten på 14 dager vil også gjelde her, med anvendelse når forbrukeren har avgitt personopplysninger – og på det tidspunktet forbrukeren påtar seg å avgi personopplysninger. Altså før forbrukeren faktisk avgir personopplysninger, påpekes det.

Vil også innføre norske gjennomføringsregler

Til sist kommer sanksjonene. Moderniseringsdirektivet inkluderer strengere sanksjoner dersom de nye reglene brytes.

Dersom virksomheten bryter reglene i moderniseringsdirektivet risikerer de overtredelsesgebyr på inntil 4 % av årlig konsernomsetning eller 25 millioner der opplysninger om årsomsetningen ikke er tilgjengelig eller der dette gir et høyere beløp enn 4  prosent av årsomsetningen, skriver Fog og Berg Kaasin.

Sanksjonene skal understreke EUs intensjon om å styrke forbrukernes rettigheter og da særlig på nett.

I tillegg har departementet foreslått å innføre norske gjennomføringsregler for gebyrer som skal være vesentlig strengere enn kravene fra moderniseringsdirektivet.

Dette skal ifølge Fog og Berg Kaasin gjelde blant annet følgende to punkter:

  • For rent nasjonale saker, som ikke berører forbrukere i andre medlemsland, er det foreslått at reglene om minste maksgebyr gjelder tilsvarende.
  • Det er foreslått at det ikke skal differensieres mellom brudd på ulike regler i angrerettloven og markedsføringsloven, slik at bestemmelsene i disse lovene også skal omfattes av reglene om minste maksgebyr.

Advokatfullmektig Fog og assosiert partner Berg Kaasin viser til hvordan Forbrukertilsynet nylig ga milliongebyrer til de tre kosmetikkaktørene Blush, Blivakker og Coverbrands.

Fog mener det er liten tvil om at dette var et varsel fra Forbrukertilsynet om det som vil komme etter implementeringen av moderniseringsdirektivet i Norge, og oppfordrer alle norske virksomheter å sette seg inn i de nye reglene i god tid før de faktisk trer i kraft.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!