Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Sommerhandelen 2021 anslås til 108 milliarder kroner

Virke er uenig i regjeringsforslag om fjerning av 350-kronersgrensen
Direktør i Virke Handel, Harald Jachwitz Andersen.
Hovedorganisasjonen Virke
Linn Adine Andersen
linnadine@netthandel.no

Netthandelen anslås til opp imot 13 milliarder kroner.

ANNONSE

Virke regner med at nordmenn i løpet av juli og august i år vil handle for 108 milliarder kroner. Spesielt for de mindre kommunene er det viktig at turistene legger igjen feriepengene.

Sommerhandelen er viktig for hele handelsnæringen og Moskenes og Flakstad topper listen over kommuner med høyest sommeromsetning. Ikke i noen andre kommuner i landet utgjør omsetningen i juli og august en så stor andel av årsomsetningen som i disse to kommunene, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør i Virke Handel, i en pressemelding.

Fjorårets sommer ble tidenes beste for deler av norsk detaljhandel - og selv om tallene i år ikke forventes å toppe 2020, er det allikevel forventet en sommerhandel på 6 milliarder mer enn i 2019, som kan anses som "normalåret".

Den sterke veksten i sommerhandelen i fjor gjør at det er vanskelig å se for seg at handelen i norske butikker skal få et ytterligere oppsving i år. Mest sannsynlig vil detaljhandelsomsetningen gå litt ned, men årets sommerhandel vil likevel ligge godt over nivået i 2019, sier Andersen.

Feriekommunene trenger turistene

I 25 kommuner i Nordland sto sommerhandelen i fjor for over 20 prosent av årsomsetningen. På topp ligger Moskenes og Flakstad, hvor sommerhandelen i 2020 utgjorde henholdsvis 32,1 og 31,4 prosent av årsomsetningen. Av alle landets kommuner hvor sommerhandel utgjorde mer enn en fjerdedel av årsomsetningen i fjor, ligger hele 8 av dem i populære Nordland.

Hyttefolk og turister handler lokalt og bidrar til at mange kommuner får et skikkelig løft i handelen i juli og august. Dette er spesielt viktig for de minste og mest sårbare distriktsbutikkene der den gode omsetningen om sommeren som gjør det mulig å holde åpent hele året, sier Andersen.

Netthandelen er fortsatt i sterk vekst, og totalt estimerer Virke sommerhandelen til 121 milliarder kroner. Dette betyr at hele 13 milliarder kroner er forventet å komme fra netthandel i norske butikker, samt torghandel utenom fast utsalgssted. Tallene i Virkes Sommerhandelrapport er utarbeidet av Kvarud Analyse på vegne av Hovedorganisasjonen Virke.

Del artikkel: