Tøft for Felleskjøpet – butikkene preges av volumnedgang

Kundene er under press, sier konsernsjefen.

For første gang i år skriver Felleskjøpet Agri omsetningsnedgang i sin resultatrapport. I tredje kvartal 2023 reduseres nemlig omsetningen til konsernet med 4,3 prosent sammenlignet med fjoråret.

Både forbruker- og landbruksomsetningen går ned som følge av dyrtiden og en krevende sesong, opplyser konsernet. Og en nedgang i omsetningen, i tillegg til kvalitetsavvik og valutatap, gir nedgang i resultat.

Annonse

Tredje kvartal ender omsetningen på 4 579 millioner kroner. Driftsresultatet lyder -91 millioner kroner, og resultat etter skatt ender på -110 millioner kroner. Ser man på året 2023 så langt kan Felleskjøpet skrive en svak omsetningsvekst på 3 prosent målt mot samme periode i fjor, en vekst som hovedsakelig er kostnads- og inflasjonsdrevet.

Høye priser og økte renter setter kundene våre under press. I tillegg har ekstremvær, sen og redusert innhøsting og reduksjoner i dyrehold påvirket salget av kraftfôr, mineralgjødsel og plantevernprodukter til landbruket, sier konsernsjef i Felleskjøpet Agri, Svenn Ivar Fure.

Detaljhandelsvirksomheten er preget av volumnedgang i både Norge og Sverige.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!