Toppledere om kvinner i netthandelsbransjen: “Må ta enda litt mer plass”

Ansvaret for likestilling og mangfold ligger hos ledergruppen – men kvinner må også ta sin plass i bransjen.

Antallet kvinner i ledende stillinger har sunket 2 prosent de siste fem årene, ifølge Dun & Bradstreet. Samtidig viser tall fra NHO Service og Handel at Norge har flere kvinner i lederstillinger i handelsbransjen, enn ellers i samfunnet.

Av alle ledere i Norge er 37,4 prosent kvinner. Innen handel derimot er andelen kvinnelige ledere 49,2 prosent.

Annonse

I anledning den internasjonale kvinnedagen tok vi kontakt med Elisabeth Haug, Lene Iren Oen og Linda Frid Andresen for å høre hva de, som toppledere i henholdsvis Farmasiet, Clas Ohlson Norge og Elkjøp Norge, selv mener om kvinners plass i handelsbransjen og mer spesifikt i netthandelsbransjen.

Før Haug tok over som administrerende direktør i Farmasiet i 2021, var hun nestleder i Vipps. Hun mener at norsk netthandel fremdeles er en bransje der menn synes best og mest.

Det er flere eksempler på dyktige kvinner innenfor norsk netthandel, der spesielt Silje Landevåg og hennes suksess Get Inspired, viser hva som er mulig når du kombinerer kommersielt teft med rått engasjement. Men det er nok fortsatt en bransje der mennene synes best og mest, og synligheten tror jeg at handler om to ting: Media må bli bedre til å bruke et bredere sett av talspersoner, og kvinnene må ta enda litt mer plass, forteller Haug til Ehandel, før hun uttaler videre:

Kvinner er nok fortsatt underrepresentert i bransjen generelt – og spesielt i ledende stillinger. Det tror jeg handler om at det er mange grunderselskaper innen netthandel, og at det fort blir kategorisert som en bransje som er vanskelig å kombinere med familieliv – spesielt i småbarnsfasen. Derfor er det så viktig at media løfter frem kvinnene som kan fortelle om hvordan de har lykkes, slik at også enda flere kvinner tør å satse.

"Debatten bør utvides"

Fra roller som kommersiell direktør i Komplett og administrerende direktør i Blush – tok Lene Iren Oen over som toppsjef i Clas Ohlson Norge i mai 2021.

Opplever du at kvinner er underrepresentert i den norske netthandelsbransjen?

Totalt sett er det ganske jevn kjønnsfordeling i varehandel, og jeg tror at mye av utfordringen ligger i at vi har for få kvinner i ledende posisjoner. Her må hver eneste bedrift sørge for at kvinner får samme muligheter som menn. På Clas Ohlson har vi som eksempel  50/50 i konsernledelsen, men vi har ikke nådd vårt mål om 50/50 på alle lederposisjoner. Her jobber vi systematisk for å nærme oss.

Når det gjelder alle våre 4500 ansatte er kjønnsfordelingen tilnærmet lik, og det har vi fått til med bevisstgjøring i alle ledd i organisasjonen. Det er viktig for oss å speile kundene vi møter i hverdagen, og da er det helt naturlig at det er lik plass for alle uavhengig av kjønn og etnisitet, sier Lene Iren Oen, administrerende direktør i Clas Ohlson Norge, til Ehandel.

Annonse

Også Linda Frid Andresen har mange, gode år bak seg i norsk varehandel. Før hun overtok rollen som administrerende direktør i Elkjøp Norge høsten 2022, har hun tilbragt flere år som lederstillinger i Ark, Fargerike og Vinmonopolet.

Jeg opplever at dette er ulikt fra bransje til bransje og fra selskap til selskap, samt at det i tillegg varierer ut fra om man snakker om alle ansatte eller ulike ledernivåer. Jeg har selv vært i både kvinne og mannsdominerte selskaper i varehandelen, og selskaper som har ganske lik kjønnsrepresentasjon. Personlig mener jeg at debatten bør utvides til mangfold, i tillegg til kjønnsbalanse.

Hos oss har vi fokus på at vi skal gjenspeile hele samfunnet, både med tanke på kjønn, men også alder, bakgrunn, legning og etnisitet. Og her mener jeg det er viktig at vi har dette fokuset gjennom hele året – for endringene skjer fra dag til dag over tid. Jeg tror at ved å ha en grunnleggende åpenhet for alle typer mennesker, vil det naturlig føre til at alle individer føler seg trygge til å synes, høres og sette sitt fotavtrykk, sier Linda Frid Andresen, administrerende direktør i Elkjøp Norge.

Ved spørsmål om hva som burde vært gjort for å sikre flere kvinner en plass i bransjen, er svarene fra de tre topplederne klare. Her ligger det et ansvar hos selskapets ledergruppe.

Clas Ohlson er et eksempel på at det starter hos bedriften, og alle må gjøre bevisste valg i spørsmålet om hvilke samfunnsansvar man tar. Absolutt alle ledere har et ansvar i og se over egen organisasjon og være kritisk til om man har tilstrekkelige tiltak og mål for å gi alle en likeverdig mulighet til å utvikle seg i bedriften. Det sikrer også at bedriften blir en attraktiv arbeidsgiver, forteller Oen.

I Farmasiet er halvparten av ledergruppen kvinner, og vi har også flere kvinner i lederroller på nivå 3, eksempelvis innenfor kundesenter, logistikk og produkt. Vi vet at kvinner i større grad ønsker å jobbe i selskaper som har kjønnsbalanse, og at kjønnsbalanse i større grad bidrar til å selskaper når målene sine. Derfor er det viktig at arbeidet med å få flere kvinner inn i selskapet må starte på toppen, og at toppleder og ledergruppen ansvarliggjøres i dette arbeidet. Ting skjer ikke av seg selv, og skal vi få til endringer må vi sette mål som har sammenheng med selskapets forretningsmessige mål og ikke minst følge det opp hele veien, sier Haug.

Andresen på sin side opplever at det er like muligheter for kvinner og menn, men påpeker at det på et generelt grunnlag er viktig å aktivt sørge for god representasjon i det utvalget man rekrutterer fra.

For å sikre mangfold mener jeg det samme gjelder; at selskaper er tydelige på sin mangfold-kultur, at det fokuseres på hvorfor nettopp dette selskapet er rett for deg, basert på interesse, kompetanse og ambisjoner. Et konkret råd fra meg er å ta vekk fokuset fra en selv på at det har noe å si om du er kvinne. Er du dyktig og det er netthandelsbransjen du vil være i – er det det du skal gå for! Vi må se på hele mennesket og hva hen kan bringe til bordet – det er det som er viktig, sier Andresen.

"Positivt med ulike innfallsvinkler"

Andresen forteller videre hvordan hun opplever at det er et økende fokus på fordelene ved å ha en noenlunde jevn kjønnsrepresentasjon i selskaper. Samtidig trekker hun frem hvor viktig det er at media, og andre, stiller de rette spørsmålene - som ikke skaper usikkerhet om hva som er sannheten om bransjen.

Hvilke utfordringer tror du kvinner i bransjen møter oftere enn menn?

I veldig mannsdominerte miljøer kan det muligens være mer krevende å få innpass, på samme måte som i veldig kvinnedominerte for menn, men jeg opplever også at det er økende fokus på fordelene ved å ha en noenlunde jevn kjønnsrepresentasjon. Når det er sagt, kan jeg dele at min erfaring er at det er positivt med ulike innfallsvinkler når beslutninger skal tas, men igjen mener jeg at dette kommer av at vi alle er forskjellige med ulike synspunkt og bakgrunner. Jeg mener noe av utfordringen er nettopp hvordan spørsmålet her blir stilt, fordi det kan skape en sannhet om at det er mer utfordrende for kvinner i bransjen enn for menn – som nettopp kan skape denne usikkerheten. Og det tenker jeg er viktig at vi ikke gjør, sier Andresen.

Jeg tror at noe av utfordringen spesielt innen netthandel, som er en nyere del av handel, har krav og betegnelser i for eksempel stillingsannonser som kan fremstå som overveldende. At noen kan være spesialist innenfor alle områder på netthandel kan skremme enhver. Her kan jeg tenke meg at kvinner kan føle de må beherske alle områder for å ta steget. Det føler jeg at jeg selv er et bevis på at man ikke trenger, sier Oen.

Bør man gi kvinner mer plass? Eller burde kvinner våge å ta mer plass?

JA, kvinner bør bli mer selvsikre og ha tro på seg selv, men det er ikke så enkelt å si at det handler kun om dette. Ulikheter er ikke en særinteresse som kvinner har et ansvar for å løse selv. Det er et samfunnsansvar vi må ta sammen, mener Oen.

Jeg er personlig ikke tilhenger av kvotering eller annen aktiv forskjellsbehandling på basis av kjønn, men vi har som arbeidsgiver et stort ansvar for at alle skal få like muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, alder, bakgrunn eller legning. Kvinner trenger ikke bli «gitt» plass, kvinner skal på lik linje med andre ta sin plass og ikke vente på at den kommer. Dersom den mentaliteten setter seg i samfunnet vårt, vil så mye komme av seg selv, sier Andresen.

Utfordrende og inspirerende på samme tid

Til felles har Haug, Oen og Andresen én ting. De leder tre store selskaper i en bransje – og i en tid – som er svært spennende.

Som leder av Farmasiet er min hverdag utrolig variert. Dagene mine brukes på alt fra styremøter, strategidiskusjoner og myndighetskontakt til kundemøter, være på lageret eller bidra i ideeutvikling. Det er en spennende balanse mellom det langsiktige og kortsiktige, det kommersielle og det å drive faghandel. Det jeg liker aller best er lederrollen og det å bygge en kultur hvor vi blir smartere sammen og sammen jobber for å lager de beste kundeoplevelsene for apotekskunden, forteller Haug.

Nesten hele min karriere har vært innen ren netthandel, og det å få muligheten til å ta med den erfaringen til Clas Ohlson for å optimalisere kundereisen hos en av de beste fysiske retailere, hvor begge kanaler skal samspille, har vært veldig inspirerende og lærerikt. Kunder handler uavhengig av kanal og når man får til den optimale flyten for kundene får man høy kundetilfredshet og lojalitet tilbake. Vi har logistikkapparat og 1700 fantastiske ansatte i Norge som møter kundene både fysisk og digitalt, å lede dette teamet gjennom pandemi og makroøkonomisk usikkerhet har vært utfordrende, men også en tid hvor vi har utviklet oss og lært mye både om oss selv og kundene, forteller Oen.

Andresen finner det mest utfordrende – og inspirerende på samme tid – å lede og motivere sine kolleger. Hun forteller at  nettopp det er hennes viktigste oppgave som administrerende direktør i Elkjøp Norge.

Grunnen til at jeg beskriver det som todelt er fordi jeg heldigvis har veldig ulike mennesker rundt meg daglig, som derfor trenger ulike måter å inspireres og pushes på. Det samme gjelder våre medarbeidere i butikkene våre, for når jeg er ute blir jeg stadig utfordret på hva vi kan gjøre bedre og heldigvis også påmint på hva vi gjør som er bra. Og det er givende og krevende på samme tid, da jeg lærer hva de enkelte menneskene våre trenger for å gjøre en god jobb hver dag.

Fordi noe av det mest inspirerende jeg vet om er å få ta del i hvordan godt lagarbeid mellom mennesker skaper resultater og hvordan ulik bakgrunn, erfaringer, meninger og innfallsvinkler i et team bidrar til å løfte noe som er bra, til å bli enda bedre. Jeg elsker selv en god diskusjon og synes det er utviklende når vi tillater oss å være rykende uenige. Da blir det også utfordrende, fordi vi er alle er unike, med ulike referanser, bakgrunn og behov. Lenge leve ulikheter – da beveger vi oss fortere og lengre, det har jeg erfart mange ganger, sier Andresen.

Hvordan tror du fremtiden ser ut for kvinner som vil opp og frem i den norske netthandel- og detaljhandelsbransjen?

Det er mange dyktige kvinner innenfor norsk detalj- og netthandel, og er det en ting jeg er helt overbevist om så er det at bransjen kommer til å trenge enda flere smarte hoder fremover. Vi vet at vi står ovenfor krevende tider fremover, og det er rett og slett det smarteste for businessen å satse på mangfold. Derfor tror jeg at fremtiden ser lys ut, sier Haug.

Jeg tror det ser veldig positivt ut! Vi prater ofte om hvor viktig det er å reflektere våre kunder for å virkelig kunne forstå deres behov, og på nettet er majoriteten av kundene kvinner, så hva ventes det på? Alle bør kjenne sin besøkelsestid og få kvinner inn i netthandelen for optimalisering av sine kundereiser, sier Oen.

Jeg opplever at det har blitt større fokus på fordelene ved kjønnsbalanse og generelt mangfold, og jeg opplever at det finnes mange muligheter for kvinner som ønsker å gjøre karriere i bransjen. I Elkjøp, som i utgangspunktet har vært mannsdominert, så jobbes det aktivt for å få jevnere kjønnsbalanse og økt mangfold. Vi er i en tid hvor vi jobber med å få opp denne balansen, fordi det er utelukkende positivt for Elkjøp og andre selskaper å ha et godt mangfold. Bakgrunnen for at jeg sier det er fordi vi ser at dette gir ulike ideer og forslag som gjør at vi kan fortsette å være innovative. Med tiden vi er inne i, er dette ekstremt viktig, avslutter Andresen.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!