Fersk rapport: Tre megatrender vil påvirke varehandelen

"Kundene blir mer digitale, prisfølsomme, miljøbevisste og mindre lojale."

Veksten i den rene netthandelsomsetningen var i juli i år på hele 86,1 prosent sammenlignet mot samme periode i normalåret 2019. Det er et av mange funn som kommer frem i Virkes handelsrapport for 2022/2023 hvor man ser på status i norsk handel.

Rene netthandelsaktører, eksklusiv grossister, omsatte i 2021 for 30,7 milliarder kroner. Av dette står de 20 største aktørene, blant annet Komplett, Oda, Fjellsport og Blivakker, for 59,7 prosent av totalomsetningen i 2021, en økning på 6,3 prosentpoeng mot 2019.

Annonse

Samtidig handlet nordmenn varer for 621 milliarder kroner i 2021, hvilket er en vekst på 4,7 prosent fra året før. Pandemien er en naturlig årsak til at detaljomsetningen økte kraftig – i tillegg til at forbruket av tjenester og varer i utlandet minsket.

Senest i går skrev vi om hvordan Virkes prognoser for 2023 er preget av utsikter om nedgang. Det forventes en volumnedgang over det hele, hvor bransjene byggevare, møbler og elektronikk spesielt vil merke en nedgang. Dette etter at netthandelsaktører innen elektronikk omsatte for totalt 6 460 millioner kroner i 2021, ifølge tall fra Virkes handelsrapport.

"Fremtiden er vanskelig å spå"

Nå ser Virke nærmere på de tre trendene som tar størst plass i varehandelen og som vil påvirke handelen fremover.

Norsk varehandel gjennomgår store strukturelle endringer. Det er usikkerhet knyttet til hvordan varehandelen vil utvikle seg det neste tiåret. Fremtiden er vanskelig å spå. Koronapandemien og krigen i Ukraina er eksempler på hvordan uventende hendelser kan få store kortsiktige konsekvenser. Slike sjokk kan også skape oppmerksomhet rundt nye risikofaktorer eller endre kundenes preferanser og erfaringer på en måte som påvirker de langsiktige trendene. Til tross all usikkerhet, er det flere utviklingstrekk som trolig vil være med å forme veien videre, og som det derfor kan være nyttig å vie oppmerksomhet, skriver Virke i sin handelsrapport for 2022/2023.

De tre store trendene, som Virke kaller megatrender, er teknologi, globalisering og klimaendringer. Disse trendene har stor betydning for varehandelen på lang sikt, men de to førstnevnte har allerede preget varehandelen de siste tiårene.

Teknologi i vid forstand er den viktigste driveren for langsiktig økonomisk vekst – og dermed høyere reallønninger og privat konsum. For handelsnæringen påvirker digitalisering alle ledd i verdikjeden. Dette handler om alt fra kunstig intelligens til at kundene forventer sømløse overganger og samspill mellom kanaler.

"Butikkdøden" er for lengst visket ut og viktigere er omnikanal og samspillet mellom fysisk og digital tilstedeværelse.

Globaliseringen både har og vil fortsette å påvirke handelsnæringen i form av sterk konkurranse fra utenlandske aktører. Nordmenn både handler i utenlandske nettbutikker og ved reiser til utlandet.

Annonse

Samtidig har globaliseringen gitt billigere varer i Norge, gjennom økt import fra lavkostnadsland. Sammen med ny teknologi har endringer i verdikjedene ført til mindre varelagre og redusert kostnader gjennom en «just-in-time»-tankegang, særlig siden 1980-tallet. Med flere handelskonflikter de siste årene, blant annet mellom USA og Kina, og økte fraktkostnader og leveringsproblemer i kjølvannet av pandemien, kan søkelyset på «just-in case», altså risikoen for å mangle varer og dermed tape omsetning, kunne få økt betydning for varehandelen fremover.

Sist men ikke minst tar Virke en titt på megatrenden klimaendringer. Samtidig som tørke og flom kan ødelegge avlinger og øke råvareprisene i matvareindustrien, vil man trolig se større variasjoner i råvare- og energimarkedene.

Forbrukerne blir stadig med klimabevisste og etterspør i større grad klima- og miljøvennlige produkter og tjenester.

Kombinasjonen av de overnevnte megatrendene gjør at kundene blir mer digitale, prisfølsomme, miljøbevisste og mindre lojale. Varehandelen har alltid vært flink til å omstille seg for å fremstå attraktiv og relevant for kundene. Denne gangen kommer flere av endringene raskere og med større tyngde enn tidligere. De aktørene som makter å utnytte dette potensialet, vil bli kunne vekst- og lønnsomhetsvinnerne i årene fremover, skriver Virke i rapporten.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!