Virke: Kapitalvarebransjene treffes hardt nå

Forventer en stabil netthandel.

Bransjene begynner nå å merke effekten av både rentehevinger og reallønnsnedgang. Det viser Virkes konjunkturrapport.

Sjeføkonom i Virke, Lars E. Haartveit, tror trenden med at forbrukernes handlemønster beveger seg stadig nærmere normalen, vil fortsette inn i 2023.

Annonse

Mot slutten av 2022 så vi at mange varehandelsbransjer hadde holdt seg overraskende sterkt i møte med fallende kjøpekraft og gjentatte rentehevninger fra Norges Bank, noe som må ses i lys av at vi kom ut av pandemien med mye oppsparte midler. I hvilken grad og ikke minst hvor lenge dette vil fortsette er svært usikkert, sier Haartveit i en pressemelding.

Hovedorganisasjonen regner med at det vil komme en renteøkning fra Norges Bank på et kvart prosentpoeng i morgen, torsdag.

Så er vi spent på hva slags rentebane som legges frem i disse urolige tidene. Vi mener det er grunn til å gå forsiktig frem, ikke minst fordi virkningene av tidligere økninger ennå ikke er uttømt, sier Haartveit.

Netthandelen består

Virke anslår at netthandelen vil holde seg mer eller mindre stabil i år mens bransjer som byggevare, møbler og elektro vil merke størst fall i omsetningen. I alle bransjer Virke gir prognoser på, ligger det an til en nedgang.

Vi tror særlig kapitalvarebransjene treffes hardt nå – etter svært gode tall under pandemien. Samtidig ser vi at nyetableringen i lavprisbutikker fortsetter og dette markedet anslår vi vil vokse videre i 2023, avslutter Haartveit.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!