Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Virke-sjefen går av: ”Riktig å gi stafettpinnen videre”

Ivar Horneland Kristensen går av som administrerende direktør i Virke.
Foto: Virke
Linn Adine Andersen
linnadine@netthandel.no

Trer av allerede inneværende måned.

ANNONSE

Ivar Horneland Kristensen går etter eget ønske av som administrerende direktør i handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon Virke. Dette ble de ansatte orientert om på et allmøte fredag morgen.

Kristensen vil ha sin siste dag i Virke i slutten av juni etter å ha ledet Virke som adm. direktør siden september 2018.

Oppdraget mitt var å gjøre Virke synlig, tydelig og enhetlig. Jeg er stolt over den jobben som er lagt ned av de ansatte for å gi råd til medlemmene og myndighetene gjennom en krevende pandemi. Samtidig har organisasjonen gjennomgått en stor omstilling for å stå bedre rustet for fremtiden.

Jeg er nå kommet frem til at det er riktig å gi stafettpinnen videre til andre og ønsker Virke lykke til med viktig arbeid på vegne av medlemmene, sier Ivar Horneland Kristensen i en pressemelding.

Margrethe Sunde, president i Virke, påpeker hvilken formidabel innsats Kristensen har gjort for Virke gjennom pandemien.

Sentralstyret har gitt klart mandat til å utvikle Virke for fremtiden, og sikre at medlemmene våre er en del av løsningen for mer bærekraftig verdiskaping. Dette prosjektet har Ivar gått inn i med all kraft, og den overordnete strategien ligger fast. Jeg vil takke Ivar varmt for innsatsen og ønske ham lykke til videre, sier Sunde.

Sentralstyret i Virke vil nå starte prosessen med å finne ny administrerende direktør.

Langvarige, interne konflikter

Tidligere denne uken var nettopp direktørene og lederne i hovedorganisasjonen Virke under lupen da VG skrev om flere årelange konflikter som skal ha opphav i dårlig lederstil. Flere rapporter, lydopptak og e-poster skal ha blitt gjort tilgjengelige for avisen.

Virke har hyret inn advokater og konsulenter for å kartlegge arbeidsmiljøet og en artikkel på Virkes intranett skal ha inkludert en erkjennelse fra ledergruppen om at det finnes utfordringer som må jobbes med.

I rapporten skal Kristensen ha fortalt at de ansattes opplevelser gjør inntrykk.

Når ansatte sier det de sier, er jeg den første til å si at det er trist. Det har jeg ingen problemer med å være lei meg for. Det er jeg, som øverste leder, og de andre lederne, sitt ansvar å ta tak i det, sier Kristensen.

Del artikkel: