Voice leverer rekordresultater – passerte 1,8 milliarder i omsetning

Økte resultatet med 300 prosent.

Voice Norge leverer sitt beste resultat noensinne når de lukker regnskapsbøkene for 2021. Til tross for periodevis stengte butikker kan selskapet vise til en omsetning på litt over 1,8 milliarder kroner samt et resultat før skatt på 229 millioner kroner.

Omsetningen er en økning på 10,9 prosent mot 2020, og resultatet økte med hele 301,8 prosent mot samme periode. Suksessen skal i følge selskapet være mye på grunn av deres satsing på bærekraft, teknologi og egne merkevarer.

Annonse

Vi har fra starten av hatt fokus på at koronapandemien er en midlertidig krise. Vi igangsatte tiltak for å tilpasse oss den nye hverdagen, samtidig som vi satset målrettet for å styrke vår konkurransekraft gjennom utvikling av nye tjenester. Vi så store muligheter for vekst i en verden preget av ny teknologi, endret forbrukeratferd og nye forretningsmodeller, og etterspørselen i markedet var stor fra gjenåpningen i mai og gjennom annet halvår, sier Johnny Ottesen, administrerende direktør i Voice Norge, i en pressemelding.

Med rundt 1500 ansatte var Voice en av de som så seg nødt til å permittere flere ansatte under nedstengingsperioder i pandemien. Samtidig gjorde man en rekke strategiske grep for å sikre lønnsom vekst. Blant disse grepene trekkes frem satsing på egne kundeklubber og merkevarer, målrettet videreutvikling av digitale handelsløsninger samt en rendyrking av kjedekonseptene Match og Vic.

Støtter EUs nye tekstilagenda

Voice ytrer dessuten et sterkt fokus på bærekraft og påpeker at de selv erkjenner sin rolle som en del av problemet samtidig som de ønsker å være en del av løsningen.

Fundamentalt for Voice er ønsket om å utvikle «tidløse favoritter som varer». Det vil si klær med høy kvalitet, gode passformer og et tidløst design, som kundene ønsker å bruke igjen og igjen, sier Ottesen, og uttaler videre:

Målet må være en sirkulær tekstilindustri. Men vi må erkjenne at det er langt igjen. For eksempel er det i dag lønnsomt for industrien å brenne usolgte varer fremfor å gi dem bort på grunn av avgiftssystemet, for forbrukerne er det ofte billigere å kjøpe nytt enn å reparere, og vi mangler lønnsomme modeller for sortering, gjensalg og gjenvinning. Vi er positive til den debatten som har vokst frem de senere årene og til at norske politikere engasjerer seg i dette.

Som en del av målet om å levere klær av god kvalitet ønsker Voice derfor å benytte mer ansvarlige materialer i egenproduserte klær i løpet av 2025. Dette skal innebære at materialene skal være kjøpt gjennom en ordning eller sertifisering som garanterer at råvarene er produsert på en måte som reduserer den negative påvirkningen på mennesker, miljø og lokalsamfunn.

Vi støtter opp under EU sin tekstilagenda og mener det er viktig at vi i Norge nå kobler oss tett på denne. Dette for å sikre hovedpremisset for å kunne redusere klimaavtrykket for klesbransjen i Norge, som er konkurranse på like vilkår. Blir reglene strengere for norske aktører enn det globale markedet vil de norske aktørene bli utkonkurrert og ønskede klimaeffekter vil heller ikke oppnås. Tvert i mot vil vi kunne få motsatte effekter, avslutter Ottosen.

Voice Norge står for kjedekonseptene Boys of Europe, Match og VIC i tillegg til 13 merkevarer inkludert Jean Paul. Totalt har Voice 200 egeneide butikker i tillegg til nettbutikker for hvert kjedekonsept samt grossistdistribusjon. Voice er eid av investeringsselskapet O.N. Sunde AS.

Annonse

LES OGSÅ: EUs nye tekstilkrav – vil ha mindre bruk og kast 

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!