Én av fem bryter åpenhetsloven: “Svært alvorlig”

Forbrukertilsynet kan gi økonomiske sanksjoner.

I juli trådte Åpenhetsloven i kraft. Denne innebærer at alle større virksomheter som enten er hjemmehørende i eller skattepliktig til Norge, samt tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge, har informasjonsplikt og plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

LES OGSÅ: Alt du trenger å vite om åpenhetsloven – slik kommer du i gang

Annonse

Forbrukertilsynet har nå kontrollert 500 bedrifter og kommet frem til at en femtedel av bedriftene bryter kravet om at redegjørelse skal offentliggjøres på nettsidene.

Dette er svært alvorlig, og vi har nå sendt brev til over 100 virksomheter som mangler redegjørelse. Vi har bedt disse virksomhetene sette seg inn i pliktene og sørge for å ha en redegjørelse lett tilgjengelig på nettsiden sin, sier Forbrukertilsynets direktør, Trond Rønningen.

Det er grunn til bekymring da dette også kan tyde at mange virksomheter heller ikke er i gang med å jobbe med aktsomhetsvurderinger, legger han til.

Forbrukertilsynet har sendt brev til bedriftene det gjelder. Ved fremtidig tilsyn og eventuelle sanksjoner vil Forbrukertilsynet legge vekt på at disse virksomhetene har mottatt veiledning.

Redegjørelsesplikten er grunnleggende i åpenhetsloven. Ved brudd på loven kan Forbrukertilsynet gi forbud- og påbudsvedtak, og vi kan også gi økonomiske sanksjoner i form av tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr, forklarer Rønningen avslutningsvis.

LES OGSÅ: Ønsker åpenhetsloven velkommen – vil gi lett tilgjengelig innsikt

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!