Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Forbrukerrådet er møkk lei: Klager inn Meta for omfattende personvern-lovbrudd

Finn Lützow-Holm Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet. // Foto: Forbrukerrådet
Mener det er på høy tid at myndighetene setter ned foten.
Linn Adine Andersen
linnadine@netthandel.no

I november knyttet Forbrukerrådet arm med 18 andre europeiske forbrukerorganisasjoner. De så seg trøtte på hvordan Meta behandlet sine brukere, og valgte å klage inn det amerikanske selskapet for å tvinge sine brukere til å ta valget mellom å tillate bruk av personopplysninger i markedsføring, eller betale for å slippe annonser.

LES OGSÅ: Forbrukerrådet klager inn Metas betalingsmodell: "Misvisende"

Dette skjedde altså kort tid etter at Meta offentliggjorde det som senere har blitt kalt "si ja eller betal-modellen". Brukerne fikk opp et valg på skjermen som kort og greit oppsummeres nettopp slik: vil du bli overvåket, eller slippe reklame?

Nå står det klart at Forbrukerrådet klager inn Meta igjen. Denne gangen sammen med syv andre forbrukerorganisasjoner, og det er Metas håndtering av personvernlovgivningen det stilles spørsmålstegn ved.

Meta har gjentatte ganger forsøkt å tåkelegge hvordan de bryter med brukernes rett til personvern, nå sist med sin «si ja eller betal-modell". Det er på høy tid europeiske myndigheter setter ned foten for hvordan selskapet opererer, sier fagdirektør i Forbrukerrådet, Finn Lützow-Holm Myrstad.

ANNONSE

Klager inn Meta for omfattende lovbrudd

Myrstad og Forbrukerrådet mener det må settes en stopper for Metas katt- og mus-lek med europeiske myndigheter. I klagen som nå er sendt inn, pekes det på hvordan teknologigiganten bryter med lovpålagte krav om rettferdig behandling, formålsbegrensning og dataminimering.

Forbrukerrådet omtaler Metas forretningsmodell som lite gjennomsiktig, og deres overvåkning som massiv.

Selskapets forretningsmodell, som baserer seg massiv overvåkning og profilering av brukerne, er i grunnleggende strid med europeisk og norsk lov. Dessverre har selskapet tydeligvis ingen intensjoner om å endre forretningsmodell eller tilpasse seg gjeldende regelverk, fortsetter Myrstad.

"Skader oss forbrukere og samfunnet som helhet"

Meta har mottatt kraftig kritikk en rekke ganger etter at personvernforordningen, GDPR, trådte i kraft i EU og Norge i 2018. Det er erklært av det irske datatilsynet og EU-domstolen at selskapets behandling av personopplysninger er ulovlig, hvilket betyr at Meta har operert i strid med europeisk lov over flere år.

Nå er Forbrukerrådet lei.

Innsamlingen og sammenstillingen av informasjon om oss bryter ikke bare med vår rett til privatliv, men gjør oss sårbare for manipulasjon, diskriminering og svindel. Dette skader både oss forbrukere og samfunnet som helhet, sier Myrstad, før han fortsetter:

Meta følger oss både på egne tjenester og ellers når vi er på nett. Informasjon om hva vi liker, hva vi kjøper, vår fysiske og psykiske helse, seksuelle orientering, vårt politiske ståsted og mye mer samles inn, sammenstilles og benyttes til å målrette reklame og andre budskap.

Hva gjelder klagen som ble sendt inn i november i fjor, gjeldende teknologigigantens betalingsmodell, venter fremdeles forbrukerorganisasjonene på endelig svar. I påvente av dette har datatilsynene i Norge, Nederland og Hamburg fulgt opp med å be det europeiske Personvernrådet (EDPB) komme med en formell tolkningsuttalelse.

En slik uttalelse vil ifølge Forbrukerrådet være styrende for hvordan loven skal håndheves i tiden fremover, i hele EØS.

Del artikkel: