Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Komplett med inntekter på 15,8 milliarder i 2023 – men nær milliardtap

Jaan Ivar Semlitsch, konsernsjef i Komplett // Foto: Komplett
I påvente av en bedring i markedet skal Komplett fortsette å bygge videre på sine styrker, sier konsernsjefen.
Linn Adine Andersen
linnadine@netthandel.no

Komplett-konsernet presenterer i dag sine resultater for fjerde kvartal 2023. Rapporten er preget av lystige toner, for elektronikkgiganten leverer både et forbedret driftsresultat, styrket bruttomargin samt god kostnadskontroll.

Salgsinntektene var stabile, og Komplett Group trekker spesielt frem Black Week som en vellykket kampanjeperiode. Markedsforholdene skal likevel ha vært tøffe, og spesielt utfordrende mot slutten av fjoråret.

Gjennom 2023 har konsernet lykkes med å forbedre markedsposisjonen, utnytte stordriftsfordeler og øke servicegraden samtidig som vi har opprettholdt vår bransjeledende kostnadsposisjon. I kombinasjon med tiltak for å forbedre operasjonelle og finansielle resultater har vi etablert nye ledergrupper og rekruttert nøkkelroller på tvers av konsernet, kommenterer Jaan Ivar Semlitsch, konsernsjef i Komplett ASA.

LES OGSÅ: Komplett Groups nye dream team: "Bedre enn noe annet"

ANNONSE

Forventer utfordrende start på 2024

Så. Hvordan står det egentlig til med Komplett-konsernet? Jo, i fjerde kvartal økte driftsinntektene med 1,7 prosent til 4,734 milliarder kroner. Tar man hensyn til valutaomregningseffekter falt inntektene imidlertid med 2,3 prosent.

Bruttomarginen ente på 14 prosent i fjerde kvartal, hvilket er en økning på 1,2 prosent mot samme periode året før. Denne veksten kombinert med en bedre kostnadseffektivitet skal være årsaken til en økning i det justerte driftsresultatet på 30 prosent i kvartalet.

På resultatsiden ser vi imidlertid et tap på -904 millioner kroner (ebit), hvilket kan sammenlignes med et resultat på 50 millioner samme kvartal 2022. Årsaken skal være nedskrivning av goodwill på -983 millioner, knyttet til oppkjøpet av Netonnet.

For helåret 2023 viser Komplett Group til inntekter på 15,861 milliarder kroner, en vekst på 8,5 prosent mot 2022.

Konsernet skal fremdeles jobbe for å styrke marginene og forhåpentligvis motvirke de negative effektene av generell kostnadsvekst.

Ved inngangen til 2024 forventer vi at markedene vil forbli utfordrende. I påvente av en bedring i markedet fortsetter vi å forbedre forretningsmodellen vår og bygge videre på styrkene våre. Vi skal fortsette å møte de høye forventningene til våre kunder og forbedre lønnsomheten, samtidig som vi beholder vår bransjeledende kostnadsposisjon og bygger sterke team, sier Semlitsch.

Netonnet driver veksten – men inntektene faller i Sverige

Inntektene i B2C-segmentet økte i perioden til 3,513 milliarder kroner, opp fra 3,409 milliarder samme periode i 2022. Påvirket av valutaomregningseffekter tilsvarer inntektsveksten en nedgang på rundt 2,2 prosent i konstant valuta for kvartalet, sammenlignet med fjerde kvartal året før.

Ifølge konsernet økte inntektene med 4,1 prosent i lokale valutaer i Norge, samtidig som inntektene gikk ned 5,1 prosent i Sverige – som per nå er konsernets største marked. I Danmark økte inntektene med 15,4 prosent. Dette markedet står nå for litt over 3 prosent av det totale B2C-salget i konsernet.

For helåret 2023 økte Komplett Group inntektene med 14,4 prosent i B2C-segmentet – en vekst som hovedsakelig er drevet av Netonnet.

Det rapporteres også at netthandelen står for 72 prosent av det totale salget, mens butikkene står for 24 prosent av salget. De resterende 4 prosentene speiler andelen som har benyttet seg av klikk-og-hent-løsninger.

Del artikkel: