Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Omsetningsvekst for Posten – netthandelspakker øker sterkt

Tone Wille, konsernsjef i Posten Bring.
Foto: Posten Bring
Linn Adine Andersen
linnadine@netthandel.no

"Usikkerhet knyttet til videre volumutvikling for netthandelspakker".

ANNONSE

Fredag morgen presenterer Posten Bring regnskapet for andre kvartal og første halvår 2023. Tidligere uttalte konsernsjefen at man forventet at 2023 ville bli utfordrende. Likevel kan konsernet vise til at både inntekter og driftsresultat øker samtidig som pakkevolumet fra netthandelen vokser.

Driftsinntektene ender på 5 995 millioner kroner i andre kvartal, en økning på litt over 3 prosent. Driftsresultatet (ebit) ender på 121 millioner kroner, opp fra -161 millioner kroner samme periode i fjor. Det justerte driftsresultatet går ned fra 144 millioner kroner andre kvartal i fjor, til 122 millioner kroner andre kvartal i år.

I løpet av årets første seks måneder øker omsetningen med 471 millioner kroner til totalt 11 922 millioner kroner. Driftsresultatet (ebit) øker fra -55 millioner kroner i fjor til 227 millioner kroner i år. Justert driftsresultat endte på 229 millioner første halvår 2023, en nedgang på 59 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Første halvår har vi oppnådd høyere vekst i pakker fra netthandelen enn markedet ellers. Veksten er spesielt god innfor brukthandel og privat handel fra nettportaler. Vi har i denne perioden gjort gode tilpasninger i driften og lyktes med kostnadseffektivitet og økt produktivitet, spesielt i vår norske virksomhet, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Bring i en pressemelding.

I samme periode øker B2C-pakker fra netthandel med 10 prosent som 12 måneders trend, sammenlignet med samme periode i fjor. Det er dog knyttet usikkerhet til hvordan pakkevolumet vil utvikles videre i tiden som kommer, både i Norge og Sverige.

Inflasjonen er fortsatt på et høyt nivå og vi regner med et høyt kostnadsnivå også framover. Usikkerheten dette medfører for privat kjøpekraft påvirker markedet og konsernets inntekter. Størst usikkerhet fremover er knyttet til videre volumutvikling for netthandelspakker, samt utviklingen i etterspørselen fra bedriftsmarkedet, uttaler Wille i kvartalsrapporten.

På lengre sikt skal konsernet likevel forvente en underliggende vekst i netthandel som følge av endrede kjøpsvaner.

LES OGSÅ: Postens økonomi- og finansdirektør slutter og går til Coop Norge

"Løpende kostnadstilpasninger"

Logistikkvirksomheten viser til en økning i pakkevolumet med 8,6 prosent i første halvår, til tross for en svak markedsvekst innen netthandel i samme periode.

I bedriftsmarkedet opplever konsernet en økning på 5,8 prosent for pakker i løpet av første halvår 2023.

Konsernets logistikkvirksomhet øker omsetningen med 330 millioner kroner i samme periode, og ender på 9 477 millioner kroner. Justert driftsresultat synker samtidig med 111 millioner kroner fra første halvår i fjor til 296 millioner kroner første halvår 2023.

Resultatutviklingen var preget av svak markedsutvikling og et høyere kostnadsnivå i perioden. Løpende kostnadstilpasninger og gjennomføring av tiltak har bidratt til å holde kostnadsutviklingen nede, skriver konsernet i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Svakere enn ventet for Posten: "Gjenspeiler situasjonen vi står i"

Del artikkel: