Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
ANNONSE

Så mange vil ha karbonnøytral hjemlevering

Lars Persson, nordisk salgssjef i Descartes
Foto: Descartes
Elisabeth Dahl Skjervheim

”Forbrukerne verdsetter grønne leveringsmåter”

ANNONSE

Transportselskapet Descartes publiserte nylig sin globale forbrukerrapport for 2023.

I den kommer det frem at 46 prosent av de norske respondentene er interessert i karbonnøytrale hjemleveringer, mens én av fire, tilsvarende 24 prosent, synes at det er viktig at leveransen skjer med elbil.

Produktenes påvirkning på miljø og klima har lenge vært i bevisstheten til forbrukerne. Denne rapporten bekrefter at det er faktorer som i økende grad påvirker valgene ved kjøp av varer, og ikke minst ser vi at forbrukerne verdsetter grønne leveringsmåter, sier Lars Persson, nordisk salgssjef i Descartes.

Her må bedriftene fortsette å jobbe med hele produksjonskjeden og da også sette fokus på hvordan varen skal leveres til kunden. Valg av transportmiddel og optimaliserte ruter er to viktige brikker i puslespillet for å nå ut i konkurransen, sier Persson.

Resultatet fra årets undersøkelse stemmer overens med fjorårets som også vektla kundens forventing til bærekraftige leveranser med lav miljøpåvirkning, med fokus på samlede bestillinger og øko-leveranser.

Forventer mer enn en dobling

I Norge har Descartes spurt 250 forbrukere, hvorav seks av ti er interessert i å bruke miljøvennlige transportmidler ved leveranser og 27 prosent har sluttet å kjøpe produkter fra en produsent som bruker leveringsmetoder som kan påvirke miljøet negativt.

Ifølge Descartes vil denne trenden fortsette å øke i årene fremover.

Blant de norske respondentene i studien ser vi at det vil bli stadig viktigere for den enkelte forbruker å kunne ta del i én enkelt leveranse med karbonavtrykk. Per i dag synes 18 prosent at det er viktig, men om fem år er tallet mer enn doblet til 39 prosent, sier Lars Persson.

Faktorer som kan spille inn når kundene vurderer miljøpåvirkning, kan ifølge Descartes være mengden resirkulert eller biologisk nedbrytbart materiale, type emballasje eller bedriftens bærekraftskommunikasjon.

Videre oppfordrer Persson bedriftene som jobber med leveranser av varer og gods til å høre på og imøtekomme kundenes behov ved å implementere en tydelig redegjørelse av transportenes avtrykk.

LES OGSÅ: Nye verktøy – Slik skal Klarna nå de grønne forbrukerne

Del artikkel: