Førprising-virvar: Må man opplyse forbrukeren om at førprisen er reell?

Er det kun nettbutikkene og Forbrukertilsynet som skal være trygge på at førprisene er reelle?

I mars stod det klart at de tre sminkeaktørene Blush, Blivakker og Coverbrands fikk bøter på til sammen 13,7 millioner kroner for bruk av førpriser som ikke var reelle i markedsføringen under Black Friday og Cyber Monday 2021. Dette var den høyeste summen Forbrukertilsynet hadde gitt i gebyr for slike overtredelser.

Den 1. oktober trådte nye regler i kraft, hvilket vil gjøre det enklere for Forbrukertilsynet å bøtelegge aktører som ikke bruker laveste pris siste 30 dager før markedsføringen av prisnedsatte varer begynner.

Annonse

De nye reglene gir dessuten Forbrukertilsynet hjemmel til å pålegge lovbruddsgebyr ved flere tilfeller enn tidligere. Gebyret har et maksimumstak på enten 4 prosent av årlig omsetning eller 25 millioner kroner – den høyeste summen er den som gjelder. Også parter som er medvirkende til et slikt lovbrudd kan pålegges samme gebyr.

"Vi var tidlig ute"

Vi i Netthandel tok en kjapp titt på ulike norske nettbutikker og ble overrasket over hva vi fant. Det er jo ingen, med unntak av Netthandelsgruppen, som viser at førprisen på produkter som er satt ned i pris, faktisk er den laveste prisen siste 30 dager?

Kan det være at de nye reglene har gått under radaren hos norske aktører, til tross for hyppig benevnelse i medier og på Forbrukertilsynets egne sider? Vi tok en runde med en rekke nettbutikker og spurte rett ut. Hvorfor viser de ikke den laveste prisen de siste 30 dagene, til tross for at det er krav om det?

Vi blir ikke bare møtt med forvirring – jammen fikk vi ikke nok en overraskelse i fleisen også.

Vi skal alltid vise til den laveste prisen solgt for siste 30 dagene, når vi henviser til en førpris, forteller Jan Christian Thommesen, kommunikasjonsdirektør i XXL, til Netthandel.

Vi var tidlig ute med å gjøre det til rutine at det alltid er den laveste prisen de siste 30 dagene som vises som "førpris" på våre nettsider, sier Daniel Hauan, kommunikasjonssjef hos Komplett.

Det viste seg nemlig at samtlige aktører Netthandel tok kontakt med viser korrekte førpriser. Altså den laveste prisen de siste 30 dagene før markedsføringen av den nedsatte varen startet. Men hvordan i all verden skal man som forbruker kunne vite det? Det er nemlig ingen av nettbutikkene som opplyser om dette – hvilket undertegnede feilaktig hadde forstått var et krav.

Er det kun nettbutikkene og Forbrukertilsynet, altså de "bak kulissene", som skal være trygge på at førprisene er reelle? Tenker kanskje ikke forbrukeren like mye over dette, som en skulle tro?

Annonse

Forbrukeren skal stole på at førpris er reell

Netthandel tok kontakt med Marit Evensen, underdirektør i tilsynsavdelingen hos Forbrukertilsynet.

De nye reglene innebærer at salgsmarkedsføring må inneholde opplysninger om varens førpris. Med førpris menes den laveste prisen den næringsdrivende har anvendt de siste 30 dagene før salget startet. Rabatten som markedsføres skal beregnes ut fra denne prisen, forteller Evensen.

Man antar derfor at aktørene opererer med riktig førpris, og det er ikke et behov for å opplyse forbrukeren om at førprisen som vises er laveste pris de siste 30 dager?

Ja, ved salgsmarkedsføring plikter de næringsdrivende å oppgi førpris, førprisen skal være den laveste prisen de næringsdrivende har hatt de siste 30 dagene. Dette skal forbrukeren kunne stole på. Dersom de næringsdrivende ikke oppgir reell førpris, så er dette et brudd på loven, fortsetter Evensen.

Det viser seg at det ikke er et krav om at nettbutikkene må opplyse om at de førprisene de viser er reelle. Tillit er altså nok en gang en viktig faktor i kundeforholdet – forbrukerne må stole på at alle nettbutikker viser den korrekte førprisen.

"Følger i høyeste grad disse reglene"

Kolbjørn Ertzeid er administrerende direktør i Brandsdal Group som blant annet står bak nettbutikken Blivakker. Han kan fortelle at de har jobbet tett med Forbrukertilsynet for å sikre at man følger reglene til punkt og prikke.

Vi følger i høyeste grad disse reglene og har gjort det i lang tid, det vil si lenge før de ble gjeldende i Norge formelt sett. Så kundene våre kan være helt trygge på at våre førpriser alltid er laveste pris siste 30 dager. Imidlertid ser jeg at vi nok kunne være enda bedre på å kommunisere dette til kundene, sier Ertzeid.

Kort tid etter mailutvekslingen med Ertzeid kan han imidlertid meddele at de nå har valgt å informere kundene om at førprisen som vises er den laveste pris siste 30 dager, til tross for at de tidligere ikke har sett behov for dette da man forutsetter at alle aktører følger de tydelige og klare reglene som nå er trådt i kraft i Norge.

Han påpeker også hvordan forbrukerne i liten grad virker å være opptatt av temaet, med den mulige årsaken at Norge tross alt er litt seint ute med innføringen av disse reglene. I våre naboland har lignende reglement eksistert i halvannet år allerede.

Når dette er sagt mener jeg det er bra for både kundene og handelsaktørene med klare regler. Dette sikrer likere konkurransevilkår, enklere arbeidsvilkår for handelsaktørene og ikke minst kundenes rettigheter, runder Ertzeid av.

"Stemmer ikke"

Netthandelsgruppen var nok av samme oppfatning som undertegnede og er den eneste aktøren vi tok kontakt med som allerede viser tydelig "laveste pris siste 30 dager" på produkter som er satt ned i pris.

Det stemmer ikke at vi ikke opplyser om dette. Laveste pris siste 30 dager ligger nederst på hver produktside og har gjort det siden regelverket trådde i kraft, sier Anders Pettersen, CMO i Netthandelsgruppen.

Også Villoid er på ballen. Andreas Kristiansen, partner og CMO i Villoid, forteller at det er få ting de har mer fokus på om dagen enn akkurat dette.

Vi har jobbet dag og natt med å få opp et system som sikrer riktig data og informasjon om pris til kundene våre i hensyn til de nye retningslinjene. Det er en tidkrevende jobb med flere titusener av produkter og ulike datasystemer, men vi er live med førpriser på siden og kommer til å fortsette jobben med å sørge for at alle systemer og prosesser er innenfor de nye reglene, sier Kristiansen.

Han legger til at Villoid samarbeider med en tredjepart for å kunne sikre at de til enhver tid oppgir korrekt informasjon rundt pris.

Plikter å legge frem dokumentasjon

Så kommer det avsluttende spørsmålet. Hvordan sjekker egentlig Forbrukertilsynet at førprisene som oppgis er riktige? Hvordan kan man sikre at førprisene i tusenvis av nettbutikker er den laveste prisen produktet har hatt de siste 30 dager før salgsmarkedsføringen startet?

Tidligere har Forbrukertilsynet gitt et noe vagt svar til Netthandel.

Vi vil selvfølgelig følge opp at det nye regelverket bli etterlevd av de næringsdrivende, men når og på hvilken måte vil vi ikke kommentere ytterligere, fortalte Evensen til Netthandel tidligere i oktober.

Vi ønsket likevel noe mer konkret. Har de hyret inn hjelp? Er det manuelt arbeid? Er det overhodet mulig å holde oversikt over samtlige norske nettbutikkers førpriser til enhver tid?

Her har vi flere metoder, både manuelle og digitale, som vi benytter når vi har tilsyn, sier Evensen, før hun runder av med det som må sies å være det endelige svaret med to streker under:

Det er også viktig å vite at de næringsdrivende plikter å legge frem dokumentasjon til oss på forespørsel. De plikter altså å dokumentere at prisen de oppgir som førpris faktisk er den laveste prisen de har hatt de siste 30 dagene.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!